Obavijest ratarima! 16.09.2014.

Obilaskom terena na području naše županije koja su u optimalnim rokovima zasijana uljanom repicom, primijećena je pojava repičine ose  listarice (Athalia rosae). Na polju su zamijećene pagusjenice crnosive boje koje se hrane lišćem. Štetnik ima tri generacije godišnje, najštetnija je treća generacija čije se pagusjenice hrane lišćem uljane repice. Pojavi pagusjenica pogoduje toplo i suho vrijeme. Početak napada se ne zamjećuje  već trenutak kad nastanu velike štete izgrizanjem lisne mase. Apeliramo sve koji imaju zasijanu uljanu repicu, a imaju mogućnost ulaza u polje (radi velike količine oborina) da izvrše zaštitu protiv repičine ose listarice radi sprečavanja šteta na usjevima. Insekticidi koji su dozvoljeni za suzbijanje repičine ose listarice su: Direkt, Karis i Sumialfa 5FL.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

vpz_1.jpg

Pripremi za ispis