Obavijest vinogradarima! 06.08.2014.

Vinogradare upućujemo da u narednom periodu, a ovisno o zadnjoj izvršenoj zaštiti, izvrše zaštitu svojih vinograda usmjere  protiv uzročnika pepelnice ( Uncinula necator ) i peronospore ( Plasmopara viticolae).

Za zaštitu od pepelnice preporučujemo pripravke na osnovi sumpora a protiv uzročnika peronospore preporučujemo pripravke na osnovi bakra. Treba voditi računa o tome da je karenca za vinske sorte kod navedenih pripravaka 35 dana.

U ovoj fenofazi šare i omekšanja bobica potrebno je i izvršiti preventivno tretiranje zone grožđa protiv uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinerea) nekim od slijedećih pripravaka: Switch 62,5 WG, Cantus, Teldor SC 500, Mythos, Botril 300 SC ili Pyrus 400 SC.                      

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača !

Nakon tretiranja potrebno je popuniti evidenciju o uporabi SZB !

 
Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis