OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA POVRĆA U PLASTENICIMA I OTVORENIM POLJIMA 22.07.2014.

Početkom druge polovice mjeseca lipnja o.g. upućena je preporuka proizvođačima povrća u plastenicima i otvorenim poljima (gredicama) o usmjerenim mjerama zaštite protiv najvažnijih kategorija štetnih organizama koje se javljaju u našoj regiji, a istu zbog ažurnosti ponavljamo tijekom današnjeg dana!

U razdoblju od 24. lipnja do 14. srpnja o.g. na većini županijskih lokaliteta smo zabilježili iznadprosječno kišovito vremensko razdoblje! U takvim smo uvjetima bilježili snažan razvoj najvažnijih uzročnika biljnih bolesti plodovitog povrća, pri čemu je u prvoj dekadi mjeseca srpnja o.g. plamenjača (Phytophthora infestans) uništila nedovoljno zaštićene usjeve rajčice pri uzgoju na otvorenim gredicama. Pri uzgoju rajčice u zaštićenim prostorima (plastenicima), pored plamenjače valja redovito pratiti razvoj drugih bolesti prilagođenih visokim vrijednostima vlažnosti zraka i povišenim temperaturama (vidi Tablicu 1.). Zbog sukcesivne berbe plodova birati samo pripravke s najkraćim dopuštenim i propisanim karencama.

Tablica 1. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora
Alternaria
Botrytis
Fulvia

Equation PRO

+
+
7

Signum DF*

+
+
+/-
3

Quadris* ili Ortiva*

+
+
3

Revus SC

+
14

Ranman Top SC

+
4

Domark ME*

-/+
+
4

Teldor 500 SC

+
4

Melody Duo WP

+
14

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana) ili kombinacije Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) + Nativo WG (0,02-0,03 %) (K = 3 dana).

Na otvorenom uzgoju malih krastavca (kornišoni) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi, Topic WP) (0,3 %) (K = 4 dana) ili Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman Top (0,05 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i sl.

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a ako je potrebno preporučujemo primjenu insekticida navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice i drugih vrsta povrće (provjeriti prema dopuštenju):

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši
Štitasti moljci
Gusjenice
Grinje

Avaunt SC

+
3

Actara WG

+
+
3

Runner SC

+
1

Laser KS*

+
3

Affirm WG

+
3

Vertimec EC*

+
7

Kraft EC*

+
7

Teppeki WG

+
+
3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Zbog vrlo visokih temperatura zraka u razdoblju 15.-20. srpanj o.g. zabilježeni su optimalni uvjeti za razvoj različitih kategorija štetnika životinjskog podrijetla (tripsi, gusjenice, grinje, uši), pa je potrebno redovito praćenje zdravstvenog stanja usjeva!

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Tek kad se pojavi njihova početna populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim (Ca) vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

Zadnjih godina u regiji se sve češće pri zaštićenom uzgoju rajčice i paprike pojavljuju i druge kategorije biljnih bolesti, naročito virusnog i bakterijskog podrijetla. Biljne uzorke je na determinaciju uzroka neželjenih promjena moguće dostaviti u prostorije Savjetodavne službe u Čakovcu.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis