Obavijest vinogradarima 16.07.2014.

Od posljednje preporuke prošlo je 10 dana, a stvaraju se novi uvjeti za razvoj pepelnice radi povećane vlage i povišene temperature zraka koje pogoduju infekciji.

Također je važno izvršiti i zaštitu protiv grožđanih moljaca čiji bilježimo let.Suzbijanje je potrebno provesti nekim od navedenih insekticida; Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, LaserKS, na mjestu uboda na bobicama stvara se ulazna rana za razvoj sive plijesni.

Tretiranje grozdića protiv gljivice uzročnika sive plijesni može se izvršiti izdvojeno od ostale zaštite samo u zoni grozdića prije zatvaranja grozdića, fungicidima dozvoljenim za tu namjenu; Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Cantus, Botril 300 SC i drugi dozvoljeni.

Zaštita protiv plamenjače vinove loze fungicidima; Curzate B, Baldo C, Galben C, Ridomil gold plus.

Nakon 15. srpnja prestaje opasnost za infekciju od peronospore na grozdovima jer puči na peteljkovini prestaju obavljati svoju funkciju. Zaštitu provesti prema potrebi navedeni fungicidima na bazi bakra kad bude za to potrebe.

Zaštita protiv pepelnice fungicidima; Falcon EC 460 (djeluje i kurativno na lozi sa simptomima infekcije), Collis, Stroby WG, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Talendo, Crystal, Universalis i kod jake infekcije u optimalno vrijeme koristiti elementarni sumpor, ali ne na temperaturama višim od 250C radi fitotoksičnosti.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Voditi redovito obrazac evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Pridržavati se pravilnika o održivoj uporabi pesticida. Zaštitu obavljati u večernjim satima!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis