Obavijest maslinarima! 11.07.2014.

Upozoravamo maslinare na prisustvo maslininog svrdlaša ( Rhynchites cribripennis)

Pojava maslininog svrdlaša varira od lokaliteta do lokaliteta.

Stoga, upućujemo maslinare da i dalje pregledavaju svoje maslinike – vizualnim pregledom, pregledom plodića ( da li ima svježih uboda i crnih plodića) te metodom otresanja grana na bijelu podlogu.

Mjere zaštite provoditi (ovisno o do sada provedenim mjerama) samo ukoliko se vidi veći broj crnih plodića i svježih uboda ( crne točke).

Također upozoravamo maslinare da je započeo let maslinine muhe ( Bactrocera oleae).

Upućuju se maslinari da započnu sa preventivnim tretiranjem svojih nasada ukoliko u zadnjih tjedan dana nisu primjenjivali nikakav insekticid protiv maslininog svrdlaša.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje ( insekticid + atraktant). U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait.

Tretiranje cijele krošnje dozvoljeno je ako je 10 – 15 % plodova napadnuto i to pripravcima na osnovi dimetoata ( Rogor 40, Chromgor 40, Calinogor, Perfecthion, Ritam, Chromgor).

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!


 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr
 
 

Pripremi za ispis