Obavijest vinogradari! 13.06.2014.

Prije najavljenih oborina izvršiti zaštitu u nasadima vinove loze.

Pripravci koji se mogu primijeniti protiv peronospore su : Mikal Flash WG, Winner WP, Baldo F, Ridomil Gold Combi i drugi. Visoke temperature zraka sa visokom vlažnosti pogoduju razvoju pepelnice u vinovoj lozi te je potrebno izvršiti zaštitu i protiv ove bolesti pripravcima kao Stroby WG, Collis, Falcon 460 EC, Postalon 90 SC i drugi. Također primijeniti i jedan od pripravaka za suzbijanje botritisa kao što su : Mytos, Teldor , Cantus.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Voditi računa od preporučenim dozama ili koncentracijama, miješanju preparata, vremenu primjene te broju dozvoljenih tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Nakon izvršene zaštite voditi evidenciju te ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis