Obavijest maslinarima 10.06.2014.

Maslinarima s područja Istre preporučujemo da u narednih nekoliko dana izvrše zaštitu svojih maslinika usmjerenu protiv druge generacije maslininog moljca (Prays oleae). Štete od ove generacije očituju se u opadanju plodova tijekom kolovoza.

Ovo tretiranje nikako bi smjeli izostaviti maslinari koji nisu izvršili zaštitu svojih maslinika protiv prve generacije maslininog moljca.

Preparati koje preporučujemo u tu svrhu jesu preparati na bazi dimetoata (Rogor 40, Chromgor, Perfekthion, Calinogor).

Maslinarima koji su uključeni u integrirani sustav proizvodnje dopušteno je korištenje preparata na bazi Bacillus thurigiensis.

Također upozoravamo maslinare s područja Južne Istre na prisustvo maslininog svrdlaša ( Rhynchites cribripennis). Ovaj štetnik najveće štete čini na malim plodovima uzrokujući njihovo crnjenje i otpadanje. (Napomena: Rogor 40 je registriran u RH i za suzbijanje maslininog svrdlaša).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis