Štete od borovog savijača i ose predivice na boru krivulju

 

Borov savijač

Borov savijač (Rhyacionia buoliana) pripada porodici savijača (Tortricidae), redu leptira (Lepidoptera). Štete se mogu uočiti već početkom svibnja, dok veće štete čini tijekom lipnja. Ličinka se razvija unutar izboja, usporavajući njegov rast, usljed čega izboj posmeđi i osuši se. Napadom borova savijača stablo se neće osušiti, ali će biti narušeni njegov izgled i ljepota.

savijac1_5_6.jpg

Osušeni izboji na krivulju (Foto: Marija Ševar)

Savijač ima jednu generaciju godišnje. Prvi par krila je crvenkasto-narančast a drugi par krila je siv, raspona oko 19 mm. Leptiri se pojavljuju u kasno proljeće do u rano ljeto i to postupno, te je let leptira raširen.

savijac2_5_6.jpg

Leptiri, ličinka i kukuljica borova savijača (Rhyacionia buoliana)
Preuzeto: Niwaki et Niwashi | Le blog de niwaki-www.niwaki-et-niwashi.com

Odmah nakon sparivanja ženke odlažu jaja, pojedinačno, u blizini pupova na nižim granama krivulja. Jedna ženka odloži do 80 jaja.
Ličinke se mogu zamijetiti dva tjedna nakon odlaganja jaja. U svom razvoju one prolaze tri stadija. Ličinke prvog i drugog stadija smolom oblože osovu pupa, budućeg izboja gdje buše tunel hraneći se mladim iglicama. Ličinke trećeg stadija u kolovozu migriraju u nove, veće izboje koji se suše. Sljedećeg proljeća, ličinke trećeg stadija migriraju na gornje grane, gdje mlade izboje oblože smolom i deformiraju. Unutar deformiranih izboja ličinke se kukulje. Period kukuljenja traje dva tjedna, nakon kojeg se mogu zamijetiti leptiri borovog savijača.

 savijac3_5_6.jpg  savijac4_5_6.jpg

Ličinka borova savijača u pupu krivulja (Foto: Marija Ševar)

Borov savijač ne smatra se opasnim štetnikom. Veće štete čini u rasadniku i u urbanim sredinama, gdje su posljednjih nekoliko godina zamijećena znatna oštećenja na boru krivulju.
Suzbijanje se provodi mehaničkim putem, uklanjanjem napadnutih izbojaka (od svibnja do srpnja), te kemijsko suzbijanje nije potrebno.
Zasigurno da bi se primjenom biološkog selektivnog insekticida na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Baturad WP) u vrijeme odlaganja jaja postigli dobri rezultati suzbijanja ličinki. Međutim, spomenuti pripravak nije registriran u Republici Hrvatskoj za primjenu na krivulju, a ima registraciju za primjenu u šumskim nasadima i na ukrasnom bilju za suzbijanje: dudovca, gubara i borovog četnjaka.
Moguća je i primjena feromonskih klopki za praćenje pojave leta leptira. U znanstvenoj literaturi preporuča se i uporaba sistemičnih insekticida sredinom srpnja za suzbijanje ličinki prvog stupnja. Međutim, u nas nema registriranih pripravaka za tu namjenu.

Osa predivica

Osa predivica (Acantholyda hieroglyphica) pripada redu opnokrilaca (Hymenoptera, Symphyta), grupi osa biljarica (Pamphiliidae). Odrasla osa predivica u proljeće izlijeće iz zemlje. Tijelo ose je dužine do 17 mm, glava je jasno odvojena od prsišta, a prsište i zadak priliježu jedno uz drugo. Ove ose nemaju trbušnih, već samo tri para slabo razvijenih prsnih nogu. Duljina njihova života kao i brojnost ovisi o vremenskim uvjetima. Nakon sparivanja, tijekom svibnja ženke odlažu jaja (jedno do dva) na iglice krivulja. Jaja su vrlo krupna, duguljasta.

 savijac5_5_6.jpg

Osa predivica (Preuzeto: http://barry.fotopage.ru/gallery/show_image.php?imageid=24738)

Ličinke ose predivice su crvenosmeđe, posute pjegama, dužine 2,5 cm. Stvaraju pređu pa su poznate i kao lisne ose – prelje. Imaju slabe noge te im pređa omogućuje kretanje.
Tijekom svibnja ličinke izgrizaju prošlogodišnje iglice ispod pupa, odnosno ovogodišnjeg izbojka koji nesmetano raste. Hraneći se iglicama ličinka stvara zapredak koji je izvana prekriven ekstremitetima zelene boje. U zapretku se nalazi samo jedna ličinka. Kad zapredak poprimi crvenkastosmeđu boju, znak je da ga je ličinka napustila. U našim klimatskim uvjetima, to se događa sredinom ili koncem lipnja kada se odrasla ličinka ose predivice spušta na zemlju i ukopava plitko u tlo. Ličinka najprije stvara zemljanu komoricu, u kojoj prolazi dva stadija razvoja (eonimfe i pronimfe), miruje, a tek narednog proljeća se zakukulji. Stadij kukuljice traje tri tjedna. Osa predivica ima jednogodišnji ciklus razvoja s mogućnošću produljenja stadija eonimfe i dijapauze do tri godine.

savijac6_5_6.jpg

Zapredak ose predivice na izboju krivulja (Foto: Marija Ševar)

Osa predivica napada mlade borove izgrizajući iglice. Najveće štete čini tijekom srpnja, čime narušava izgled i ljepotu bora.

savijac7_5_6.jpg

Zapredak ose predivice na izboju krivulja (Foto: Marija Ševar)

crvi_6_6.jpg
Zapredak i ličinka ose predivice (Foto: Goran Klopotan)

Izboje bora krivulja treba kontrolirati koncem svibnja i početkom lipnja na prisutnost jaja ili zapredaka ose predivice. Suzbijanje se provodi mehaničkim putem, uklanjanjem ličinki dok su još u zapretcima u više navrata.
Biološki insekticid na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Baturad WP), kao što je već navedeno, nije registriran u Republici Hrvatskoj za primjenu na krivulju, a ima registraciju za primjenu u šumskim nasadima i na ukrasnom bilju za suzbijanje: dudovca, gubara i borovog četnjaka. Primjena istog u vrijeme odlaganja jaja dala bi dobre rezultate u suzbijanju ličinki ose predivice.

mr. sc. Marija Ševar
rukovoditeljica Odsjeka za
ekološku i integriranu poljoprivredu

 

Pripremi za ispis