OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA! 09.06.2014.

Nakon što smo od 7. svibnja do 3. lipnja o.g. bilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj najopasnije bolesti cime krumpira – plamenjače (Phytophthora infestans), te u razdoblju od 20. svibnja do 2. lipnja o.g. uputili 3 alarmantne obavijesti o potrebama suzbijanja iste bolesti u skraćenim razmacima aplikacije, vremenski uvjeti se u protekla dva dana drastično mijenjaju. Naime, premda je u popodnevnim satima 5. lipnja o.g. u središnjem dijelu Županije bila najavljena obilnija kiša, istu nismo zabilježili.

Od proteklog vikenda bilježimo toplotni udar, jer su najviše dnevne temperature zraka od 7. lipnja o.g. veće od +30°C. Isto očekujemo u naredna 4 dana sa vrhuncem topline u srijedu (na dan 11. lipnja o.g.) sa vrijednostima većim od +32°C!

Zdravstvenim pregledom krumpirišta u središnjem dijelu županije na dan 5. lipnja o.g. očitana je vrlo dobra djelotvornost mjera zaštite koje su tržni proizvođači krumpira poduzimali u razdoblju nakon 20. svibnja o.g.!

Usjevi krumpira teže podnose toplinske vrijednosti veće od +28°C, pa će ovih šest dana biti izloženi temperaturnom šoku, kakve smo bilježili i protekle tri sezone. Stoga smo u prvim mjerama zaštite fungicidima protiv biljnih bolesti i prilikom suzbijanja ličinki prve ili prezimljujuće generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) preporučili folijarna (bio)gnojiva, odnosno biljne stimulatore sa naglašenim sadržajem amino-kiselina, huminskih-kiselina, morskih algi i mikro-elemenata. Bolje rezultate zadnjih smo godina u krumpiru dobili folijarnom primjenom (bio)gnojiva, u kombinaciji sa mikro-elementima ili hranjivima s naglašenim sadržajem kalija i fosfora.

Nadalje pratiti zdravstveno stanje usjeva, posljedice zadnje vrlo jake zaraze plamenjačom zabilježene u jutarnjim satima 4. lipnja o.g. zbog magle su vidljive proteklog vikenda. Vrlo visoke temperature koje bilježimo zadnja 2 dana, te očekujemo u naredna 4 dana, uz vrlo visoki indeks UV zračenja, će zaustaviti naknadno jače širenje plamenjače.

Poljoprivrednici koji svoje usjeve namjeravaju navodnjavati kišenjem i nadalje se moraju pridržavati prethodnih preporuka o "anti-sporulantom" suzbijanju plamenjače skraćenim rokovima aplikacije.

Vremenski uvjeti koje bilježimo ovih dana moguće će pogodovat i razvoju koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani), pa preporučujemo birati fungicide koji pored plamenjače suzbijaju i ovu bolest.

U ranim sortama krumpira predviđenim za vađenje u narednih 7-10 dana primijeniti samo sredstva za zaštitu bilja kraće karence (npr. 7 dana)!

Kraću karencu u trajanju od samo 7 dana imaju fungicidi na osnovi ciazofamida (Ranman Top SC), mandipropamida (Revus SC), azoksistrobina (Ortiva SC) i fluazinama (Shirlan SC i dr.)!

Pripravci na osnovi azoksistrobina i fluazinama pokazuju dobru djelotvornost na plamenjaču i koncentričnu pjegavost cime krumpira (Phytophthora, Alternaria), dok djelatne tvari ciazofamid i mandipropamid djeluju isključivo protiv plamenjače!

Utrošite barem 400 litara škropiva/ha, prskalicama bez dodatne opreme.

 
mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis