Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 29.05.2014.

Od posljednje upute za zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka proteklo je 10 dana. U zadnjoj dekadi mjeseca svibnja o.g. bilježimo izrazito toplo, sparno i vlažno vremensko razdoblje. Nakon 20. svibnja o.g. noćne i/ili jutarnje su temperature zraka sa +8°C porasle na vrijednosti veće od +11°C, a dnevne su zadnjih 8 dana bile u rasponu između +22° i +28°C. Pritom su prosječne dnevne vlažnosti zraka bile u rasponu od 76 % i 98 %. Izraženije u oborine padale u noćnim satima 23./24. svibnja o.g. i popodnevnim satima 26. svibnja o.g., u vrlo različitim količinama – od svega 10-tak mm (npr. Novakovec, Donji Pustakovec), 20-tak mm (npr. Belica) ili 30-tak mm (npr. Trnovčak, Orehovica). Manje količine oborina lokalnog karaktera moguće su i tijekom današnjeg dana. U protekloj smo preporuci objavili da je zbroj prosječnih dnevnih temperatura zraka mjereno od početka kalendarskog dijela ove godine još dana 12.5. 2014. iznosio oko 960°C, što znači da je većina plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruška (Ventura inaequalis, V.pyrina) do tada izbacila prezimljujući potencijal zimskih askospora! Zdravstvenim pregledom proteklih dana plantažnih nasada jabuka u središnjem i zapadnom dijelu županije potvrđena je dobra zdravstvena ispravnost lišća i plodova u većini nasada, pa u istima postoji manja opasnost od naknadnog ili sekundarnog širenja ove bolesti. Ipak, oborine od posljednje zaštite u količinama 30-40 mm umanjuju preventivnu zaštitu plodova jabuka i krušaka, pa je istu preporučljivo naknadno ponoviti.  Kako smo u svibnju o.g. zabilježili veće količine oborina, a kako ovih dana očekujemo sjeverni vjetar uz pad noćnih temperatura do vrijednosti +5°C,  u narednoj zaštiti jabuka preporučujemo primjerice ciprodinil (Chorus WG) (0,3 kg/ha) (pored krastavosti suzbija: Monilinia, Botrytis). Obavezno dodati i sredstva za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), npr. kinoksifen (Crystal KS) (0,2 lit./ha).

Od druge usmjerene zaštite protiv prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je proteklo tri tjedna. Nakon 13. svibnja o.g. više nismo bilježili let prve ili prezimljujuće populacije ovog štetnika.

U razdoblju od 5.-20. svibnja o.g. noćne i/ili jutarnje temperature zraka su većinom bile manje od +10°C, pa u tom razdoblju nismo bilježili kritični let populacija jabučnog savijača (Cydia pomonella), breskvina savijača (Cydia molesta) i savijača kožice plodova (Archips, Adoxophies, Pandemis, Argyrotaenia). No, u uvodu je spomenuto da su temperature zraka od 20. svibnja o.g. (ili zadnjih 8 dana) značajno porasle, pa smo ponovno zabilježili veću brojnost spomenutih tehnoloških nametnika ili uzročnika "crvljivosti" plodova jabuke i kruške. Toplije noći s vrijednostima iznad +14°C omogućile su njihovu kopulaciju i odlaganje jaja. Stoga u narednim danima preporučujemo prvo ovogodišnje usmjereno suzbijanje uzročnika "crvljivosti" jabuka i krušaka. U protekloj smo preporuci upozoravali da će topliji dani pogodovati i jačanju populacije crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), i krvave uši (Eriosoma lanigerum) u nasadima koji su prethodnih godina oštećeni tučom. Budući u proteklih 20-tak dana više nismo bilježili jači let moljca kružnih mina, moguće je u nasadima gdje se pojavljuju i štitaste uši (Coccina) protiv uzročnika crvljivosti plodova koristiti klorpirifos (Pyrinex 250 ME)(2-3 lit./ha).

Specifični aficidi dopušteni za suzbijanje lisnih uši su Pirimor 50 WG (0,5-0,6 kg/ha) i/ili Teppeki WG (0,14 kg/ha).

Moguće je koristiti i folijarna gnojiva u nasadima jabuka i krušaka.

U nasadima krušaka je dovoljno koristiti samo površinske organske fungicide protiv krastavosti, bez dodatne zaštite protiv pepelnice, ali birati pripravke koji tijekom narednog "ljetnog" razdoblja pored krastavosti suzbijaju i smeđu pjegavost plodova (Stemphylium) (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Popis pripravaka dopuštenih za suzbijanje smeđe pjegavosti plodova kruške (Stemphylium vesicarium) i krastavosti kruške (Venturia pyrina) (koji istovremeno suzbijaju smeđu pjegavost plodova):

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena (%)

maknozeb*
Dithane M-45, Dithane DG Neotec i dr.
0,25
kaptan*
Merpan WDG, Stoper WP, Captan 50 WP
0,2-0,3
trifloksistrobin*
Zato 50 WG
0,015
krezoksim-metil
Stroby DF
0,02

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG
0,08

*djelatne tvari dopuštene za suzbijanje krastavosti kruške, a istovremeno suzbijaju i smeđu pjegavost plodova

Utrošiti barem 500 litara škropiva/ha, u rodnim nasadima uz uređaje bez dodatne opreme za rad.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis