OBAVIJEST VLASNICIMA PLANTAŽNIH NASADA KUPINA, MALINA I LIJESKE 28.05.2014.

Kupine i lijeske uzgajane u pojedinačnim rodnim grmovima uz okućnice najčešće ne zahtijevaju posebne mjere zaštite, ali u intenzivnim ih nasadima gotovo svake sezone napada nekoliko kategorija štetnih organizama. Kupine u intenzivnim nasadima su posebno osjetljive na bolesti iz skupine paleži izbojaka (Didymella, Septocyta), hrđe (Kuehneola) i sive plijesni plodova (Botrytis).. Sam početak protekle zime krajem 2013. godine je bio iznadprosječno vlažan i topao (naročito kraj listopada i studeni), a niske temperature zabilježene tijekom hladnijih dana u siječnju i veljači 2014. ponovno su pogodovale mogućem smrzavanju izdanaka kupina. Zimom i smrzavanjem oštećeni izdanci kupina i malina pojačane su osjetljivosti na skupinu bolesti – palež i sušenje.

Najvažnija bolest kupina se u nasadu prepoznaje po srebrnasto-bijeloj boji dijelova prošlogodišnjih izdanaka i pojavi sitnih crnih točkica (Didymella). Druga bolest koja se javlja zadnjih 6-7 godina prepoznaje se po crvenkasto-ljubičastim pjegama na donjoj trećini prošlogodišnjih izdanaka (Septocyta). Ovi su poremećaji naročito vidljivi u nasadima gdje je protekle godine zabilježena jača pojava kupinove mušice. Oboljeli prošlogodišnji izdanci izvor su zaraze za mlade izbojke u intenzivnom porastu. Još uvijek u Republici Hrvatskoj nema registriranih i dovoljno učinkovitih pripravaka za suzbijanje bolesti izdanaka kupine i maline nakon završetka cvatnje i početkom razvoja plodova. Prije početka cvatnje kupina je moguće koristiti kombinirani pripravak Ridomil Gold MZ Pepite (2,5-3,0 kg/ha) (registrirano protiv plamenjače i pjegavosti lista) (Peronospora sparsa, Mycosphaerella rubi), te pripravci Folicur 250 EW (sušenje izdanaka – Leptosphaeria) i Score EC (lisna hrđa) (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neka sredstva za zaštitu bilja dopuštena u našoj zemlji za primjenu u kupini i malini pri tretiranju nadzemnih dijelova od bolesti i štetnika:

Biljna vrsta
Djelatna tvar
Pripravak
Ograničenja
Fungicidi
bobičasto voće
bakarni-oksid
Nordox 75 WG
K=21
malina
difenkonazol
Score 250 EC
3x, K=OVP*
kupina, malina

ciprodinil & fludioksonil

Switch WG
2x, K=10
kupina, malina

metalaksil-M & mankozeb

Ridomil Gold MZ Pepite
2x, K=OVP*
kupina, malina
fluazinam
Shirlan, Shakal
K=OVP*
kupina, malina
tebukonazol
Folicur 250 EW
K=10
malina
pirimetanil
Pyrus 400 SC
K=3
kupina, malina
fenheksamid
Teldor 500 SC
3x, K=7
malina
bupirimat
Nimrod EC
2x
Insekticidi
kupina, malina
pirimikarb
Pirimor 50 WG
1x, K=21
kupina, malina
tiakloprid
Calypso 480 SC
3x, K=3
malina
spinosad
Laser KS
3x, K=3
kupina, malina
abamektin
Vertimec, Kraft
K=7

*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene. Naime, ovi pripravci se smiju koristiti samo do kraja ožujka – npr. fluazinam i/ili do početka cvatnje kupina i malina i ponovno nakon završetka berbe plodova – M-metalaksil!)

Dominantna sorte kupine bez bodlji tek u narednom razdoblju započinje cvatnjom, pa je u tijekom i nakon cvatnje moguće protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) planirati primjenu fungicida Teldor 500 SC (0,1-0,15 %) ili Switch WG (0,08 %).

Karenca pripravku Teldor u kupinama i malinama iznosi 7 dana, a pripravku Switch 14 dana.

Za suzbijanje štetne kupinove mušice moguće je koristiti Laser KS u količini 0,1-0,2 lit./ha, a karenca ovom pripravku iznosi samo 3 dana. Preporučujemo koristiti sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja. Doze pripravaka su određene temeljem utroška 1.000-1.400 litara škropiva/ha. Kiše u količini 40-50 mm ispiru površinske organske fungicide.

Budući je posljednjih godina na području županije podignuta značajna površina nasada lijeske, proizvođače na čijim posjedima ova voćna vrsta dospijeva u rodnost upozoravamo da od sredine i/ili kraja mjeseca svibnja do početka i/ili sredine srpnja u pravilu bilježimo pojačanu aktivnost najvažnijeg tehnološkog štetnika ljeskotoča (Balaninus nucum) iz skupine štetnih pipa ili uzročnika "crvljivosti" plodova lijeske. Dopuštenje za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama u našoj zemlji ima metiokarb (Mesurol WP 50), odnosno tiakloprid (Calypso 480 SC) (najviše 2 primjene tijekom sezone). U nasadima lijeske protiv uzročnika "crvljivosti" (Cydia pomonella) dopuštenje za primjenu ima još spinosad (Laser KS).

U nasadima lijeske još nema registriranih i dovoljno učinkovitih kemijskih pripravaka za suzbijanje najvažnijih gljivičnih bolesti koje napadaju lišće i plodove: pepelnice (Phyllactinia) i smeđe truleži (Monilinia). Moguće je preventivno protiv bakterijskih (Pseudomonas spp.) i nekih gljivičnih bolesti sredinom ili krajem svibnja koristiti bakarne pripravke (dopuštenje u lijeskama u našoj zemlji ima samo Bordoška juha Caffaro 20 WP). U većini nasada lijeske vide se ove sezone na lišću u obliku paleži štete posljedice od jačeg sjevernog vjetra zabilježenog početkom i sredinom mjeseca svibnja. U istima je moguće koristiti folijarna (bio)gnojiva u kombinaciji sa hranjivima s naglašenim sadržajem fosfora i kalija (ova folijarna gnojiva ne miješati sa dopuštenim bakarnim fungicidom u lijeskama).  

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis