Obavijest za povrtlare! 23.05.2014.

Preporučujemo proizvođačima luka da zaštite svoj nasad od bolesti plamenjače luka (Peronospora destructor) upotrebom jednog od fungicida: Ridomil Gold MZ Pepite, Galben C, Baldo-C, Ortiva Top, Acrobat MZ WG uz obavezni dodatak okvašivača.

U krumpiru izvršiti zaštitu od krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti lista (Alternaria solani) koristeći se jednim od fungicida: Acrobat MZ, Daconil 720SC, Melody Duo WP,Antracol Combi, ElectisWG.

Za suzbijanje krumpirove zlatice ( Leptinotersa decemlineata) mogu se koristiti: Actara 25WG, Mospilan 20SP, Dali, Regent, Match EC i dr.

Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika preporučujemo sve povrtnice prihranjivati folijarnim gnojivima odnosno biljnim stimulatorima sa naglašenim sadržajem amino – kiselina, huminskih – kiselina, morskih algi i mikroelemenata.

Evidentirati prskanje.

Prije upotrebe pripravka obavezno pročitati priloženu uputu.

Mara Maglić dipl. ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis