Postupci nakon poplave – zaštita bilja

Obzirom da je kukuruz tek posijan, u uvjetima dužeg zadržavanja vode mlade tek iznikle biljke vjerojatno će propasti zbog gušenja korijenovog sustava.

Šećerna repa trenutno je u razvojnoj fazi 6-8 listova, većina bolesti šećerne repe razvija se kada ona razvije glavninu lisne mase (mjesec srpanj), stoga u ovom momentu može doći do propadanja biljaka uslijed neaktivnosti korijenovog sustava zbog dužeg zadržavanja vode.

U soji u uvjetima kada se voda duže zadržava na površini moguć je razvoj gljivičnog oboljenja fitoftore (Phytophtora megasperma) uslijed čega dolazi do propadanja biljaka. Na listu je moguć razvoj plamenjače soje (Peronospora manshurica) čijim napadom se smanjuje asimilacijska površina lista i razvoj same biljke.

U usjevima uljane repice može se očekivati razvoj gljivičnog oboljenja alternaria (Alternaria sp. ) uslijed čega dolazi do pucanja komuški i osipanja sjemena. Također se može očekivati razvoj gljive Sclerotinia sclerotiorum koja dovodi do propadanja biljaka.

U usjevima suncokreta moguć je razvoj truleži (Sclerotinia sp.).

U usjevima krumpira i luka dosadašnji vremenski uvjeti pogodovali su razvoju truleži i plamenjače (Peronospora destructor, Phytophthora infestans) što se može očekivati i u narednom periodu.

U trajnim nasadima osobito onima koji su podizani na ravnim, težim terenima u uvjetima zadržavanja vode može se očekivati jača pojava fitoftore ( Phytophtora sp.) uslijed čijeg napada dolazi do propadanja čitavog stabla tj. nasada.

Štetni organizmi životinjskog porijekla trenutno u poljoprivredi ne predstavljaju problem, niti veće količina vode utječu na veličinu populacije. Za očekivati je jedino veći napad komaraca.

Može se očekivati i problem sa zakorovljenosti dijela usjeva zbog slabijeg djelovanja herbicida. Trebati će ići u korektivne tretmane.

Molimo Vas da se svojim pitanjima ili nedoumicama kako postupiti u datom trenutku slobodno obratite savjetnicima Savjetodavne službe koji će intenzivno obilaziti poplavljene terene i savjetodavno pomagati u smanjenju posljedica poplava i ponovne uspostave poljoprivredne proizvodnje. Preporučamo pratiti preporuke za zaštitu bilja na www.savjetodavna.hr.

 Aleksandra Radić, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis