Postupci nakon poplave – ratarstvo

Osim negativnog utjecaja na same biljke, suvišna voda negativno utječe i na samo tlo jer:

 • narušava strukturu tla,
 • prilikom isparavanja vode iz tla, gube se znatne količine toplinske energije i zbog toga su vlažna tla hladnija od suhih tala,
 • sve pore su ispunjene vodom, u tlu nema dovoljno zraka i slaba je izmjena plinova,
 • dolazi do erozije tla uzrokovane vodom,
 • dolazi do ispiranja biljnih hranjiva,
 •  narušena je učinkovitost herbicida.

Sve navedeno ima negativan utjecaj na rast i razvoj biljka na tlima u kojima je suvišak vode:

 • u vlažnim uvjetima sprječava se proces nitrifikacije i smanjuje usvajanje dušika,
 • anaerobni uvjeti za djelovanje mikroorganizama,
 •  otežano je kretanje poljoprivredne mehanizacije,
 • povoljni su uvjeti za rast i razvoj biljnih bolesti i štetnika,
 • onemogućena i otežana je pravovremena obrada tla i provođenje agrotehničkih mjera (prihrana usjeva, zaštita usjeva, ponovna sjetva, košnja).

Nakon povlačenja vode s poljoprivrednih površina treba:

 • gdje je moguće prokopati kanale i omogućiti istjecanje suvišne vode,
 • pratiti pojavu biljnih bolesti i štetnika na poljoprivrednim kulturama, izvršiti tretiranje usjeva sukladno stanju tla i usjeva, pazeći na karencu,
 • ne koristiti poljoprivrednu mehanizaciju (dodatno narušavanje strukture tla) na poljoprivrednim površinama na kojima je tlo poplavljeno ili zasićeno vodom,
 • kad se stvore uvjeti (dovoljno prosuši tlo) na površinama za koje se procijeni da se usjev ne može obnoviti obaviti njegovo zaoravanje i izvršiti sjetvu kukuruza i soje ranijih vegetacijskih skupina i krmnih kultura ili zasijati usjeve za zelenu gnojidbu koji će nakon zaoravanja popraviti narušenu strukturu tla i vodo-zračne odnose,
 • pokositi travne i djetelinske vrste i njihove smjese i maknuti ih s poljoprivredne površine, pokošenu masu ne koristiti za ishranu stoke,
 • kod okopavina koje prežive plavljenje kad se tlo prosuši obavljati kultivacije s prihranama,
 • na područjima gdje je nanos mulja prekrio oranični sloj obradivog tla onemogućena je poljoprivredna djelatnost prije potpune sanacije terena.

Molimo Vas da se svojim pitanjima ili nedoumicama kako postupiti u datom trenutku slobodno obratite savjetnicima Savjetodavne službe koji će intenzivno obilaziti poplavljene terene i savjetodavno pomagati u smanjenju posljedica poplava i ponovne uspostave poljoprivredne proizvodnje.

mr. sc. Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis