Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze sredinom svibnja 16.05.2014.

U danima 2. i 9. svibnja o.g. upućivali smo preporuke vinogradarima o mjerama usmjerene zaštite vinove loze početkom ovog mjeseca, prvenstveno protiv plamenjače (Plasmopara) i pepelnice (Erysiphe). Premda je početak vegetacije vinove loze ove sezone započeo već krajem mjeseca ožujka, što je 20-tak dana ranije nego prosječnih sezona, zbog prosječnih dnevnih temperatura zraka koje su u posljednjih mjesec dana na mjernom lokalitetu Trnovčak najčešće između +9.4° i +14.8°C (a najniže su vrijednosti pritom vrlo često niže od +9°C) početak cvatnje ne očekujemo toliko ranije nego prosječnih sezona.

Dužina mladice vinove loze je vrlo različita, od svega nekoliko desetaka cm kod sorte sauvignon (npr. početkom ovog tjedna 30-tak cm) do mladica koje svojom dužinom primjerice u sorte muškat žuti dosežu gornju armaturnu žicu (dužina mladica veća od 1 m).

Već dana 25. travnja o.g. zabilježili smo vrlo jaku primarnu zarazu vinove loze na svim mjernim lokalitetima u regiji uzročnikom plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola). Naime, tog je dana u vinogorju palo 35.6 mm kiše, a prosječna dnevna temperatura zraka iznosila je 11.8°C (mjerni uređaj "CDA-Agra" na lokalitetu Orehovčak), odnosno "iMetos" na lokalitetu Trnovčak je izmjerio tog dana 27.4 mm, uz prosječnu temperaturu 13.5°C i prosječnu dnevnu vlažnost zraka 100 %. To je kalendarski najraniji dan kada smo u posljednjih 16 godina zabilježili prvu ili primarnu zarazu uzročnikom plamenjače! Pri prosječnim dnevnim temperaturama oko +14°C skriveno razdoblje ili inkubacija traje 10-11 dana, te je završila u jutarnjim satima dana 6. svibnja o.g.!

Sve naknadne nove oborine u količinama nešto većim od 10 mm, pri temperaturama između +13° i +23°C jako pogoduju jačanju ove bolesti već prije cvatnje vinograda! Ali, ako u svibnju često bilježimo vlagu (kiše, magle) pri temperaturama nižim od +13°C, a naročito ako dugotrajno zadržavanje vlage traje satima pri vrijednostima nižim od +10°C, tada raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima u regiji protekle 2013. godine)! Neke je lokalitete u proteklom razdoblju oštetila i slabija tuča, a vrlo jaki sjeverni vjetar s olujnim udarima zabilježen 3. i 4. svibnja o.g., te ponovno tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana, pa takve nepogode oštećuju biljne organe vinove loze! Ranjena biljna tkiva u dugotrajnijem prohladno-vlažnom razdoblju pogoduju vrlo ranom razvoju plijesni (Botrytis).

Učestale svibanjske oborine, te naknadno sparno i toplo vremensko razdoblje pogoduje i početnom (skrivenom) razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator).

Stoga u narednom razdoblju preporučujemo planirati i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), a ocjenjujemo da je opasnost od skrivenog razvoja ove dvije najvažnije bolesti vinove loze tijekom mjeseca svibnja o.g. vrlo velika! Ovisno o izboru fungicida za suzbijanje plamenjače i pepelnice (vidi Tablice 1. i 2. u preporuci od 2. svibnja o.g.) razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana.

Vinogradarima koji su zadnje preventivne zaštite obavili prije 12 ili više dana preporučujemo nakon smirivanja olujnog vjetra i kiše obaviti usmjerenu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice! Već smo u ranijim preporukama najavili da je na položajima i vinskim sortama gdje mladice prelaze dužinu od 40-tak cm moguće započeti preventivnu primjenu Al-fosetila (naročito u nasadima gdje se ranijih godina pojavljivala apopleksija ili "eska").

Budući je završio skriveni razvoj prve ili primarne zaraze preporučujemo redovito kontrolirati zdravstveno stanje vinograda na moguću pojavu prvih znakova plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola). Ako se na lišću pojavljuju prvi znakovi plamenjače ili peronospore prednost dajemo primjeni fungicida koji sadrže djelatne tvari dimetomorf, cimoksanil, iprovalikarb ili ciazofamid

Protiv pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) od sredine mjeseca svibnja obavezno započeti primjenom organskih pojedinačnih ili kombiniranih pripravaka iz drugih kemijskih skupina različitih od sumpora i meptil-dinokapa (navedeni prema preporuci od 2. svibnja o.g. u Tablici 2.)! Pepelnicu je ove sezone potrebno od početka vegetacije do početka cvatnje vinograda na osjetljivim sortama usmjereno suzbijati barem 5 do 6 puta (ovisno o izboru fungicida)

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije još dana 2. travnja o.g., a samo jedan leptir žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) uhvaćen je dana 23. travnja o.g.! Prohladno-vlažno razdoblje s noćnim temperaturama nižim od 9°C nakon 5. svibnja o.g. ne pogoduje njihovim aktivnostima. Njihovo suzbijanje sredinom svibnja o.g. nije potrebno!

U mladim nasadima sadnje 2014. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica primjenom specifičnih akaricida: Demitan SC (0,075 %) ili Ortus SC (0,1 %).

U nasadima i sortama koje su sklonije osipanju tijekom cvatnje, npr. moslavac bijeli ili šipon, sauvignon, silvanac zeleni, traminac i sl. preporučujemo već sredinom svibnja o.g. folijarno prihraniti pripravcima s naglašenim sadržajem bora. U nasadima gdje se javlja vršna žutica moguća je primjena željeza preko lista. Moguće je umjesto navedenih kombinacija koristiti i kompleksna folijarna za potpunu prihranu biljaka. U sorata jače napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti i folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. U pravilu se folijarna prihrana vinograda ne preporučuje istovremeno koristiti s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima.   

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis