Obavijest ratarima 08.05.2014.

Pšenice su u fazi klasanja obzirom na kišno i vlažno vrijeme postoji opasnost od zaraze klasa gljivicama roda Fusarium (palež klasa) stoga je preporučljivo u što kraćem roku izvršiti tretiranje jednim od fungicida:

Prosaro 250 EC, Amistar Extra, Folicur EW 250, Controlan, Caramba, Duett ultra i dr.

Gore navedeni fungicidi djeluju i ostale bolesti kao npr. Pepelnica (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp), smeđa pjegavost pljevica (Septoria nodorum).

Usjeve treba pregledati jer je moguća pojava leme-crvenog žitnog balca (Oulema melanopus), kritičan broj uzima se prisustvo 1-2 ličinke po zastavici.

Za zaštitu usjeva od leme mogu se koristiti insekticidi: Fastac 10 EC, Direkt, Decis 2,5 EC, Lambda 5 EC, Lambdex 5 EC i dr.

Preporučena sredstva primijeniti sukladno uputi proizvođača.

Obavezno voditi evidenciju provedenih tretiranja!

Marijana Milušić, dipl. ing. agr.
e-mail: Marijana.Milusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis