Obavijest proizvođačima jare zobi! 26.03.2014.

Budući su protekle 2013. vremenske neprilike (snijeg, niske temperature, vlažnost zemljišta) onemogućile sjetvu jare zobi, tijekom ove 2014. u prvoj polovici i sredinom ožujka zasijane su značajno veće sjetvene površine ovom kulturom. Relativno povoljna temperatura tla i manje količine oborina zabilježene od 19.-24. ožujka o.g. (u količinama do 10-tak mm) trenutno pogoduju klijanju i nicanju usjeva jare zobi. Prema iskustvima iz ranijih sezona najčešće kategorije štetnih organizama protiv kojih poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite jesu širokolisnati korovi (uglavnom sjemenski) i lema ili žitni balac (Oulema melanopus).

U najmlađim razvojnim stadijima usjeva jare zobi preporučujemo pratiti moguću štetnu prezimljujuću populaciju leme ili žitnog balca. Odrasli se kukci tijekom toplijih dana intenzivno hrane progrizajući list u obliku uskih pruga ne ostavljajući epidermu kao ličinke. Jedan odrasli kukac leme može dnevno konzumirati 64 mm² line površine! Samo vrlo jaki napad odraslih kukaca žitnog balca ili leme od stotinjak imaga po četvornom metru može prouzročiti veće štete, te iziskuje primjenu insekticida.

Za moguće suzbijanje odraslih leme u usjevima jare zobi mogu se koristiti dopušteni insekticidi iz skupine sintetskih piretroida (npr. Decide, Decis, Direct, Fastac, Kaiso, Karate Zeon, Karis, Lambda, Lambdex, Vantex) ili organofosforni pripravci (npr. Rely ili Reldan ili Lino EC) ili od 2014. sezone djelatna tvar tiakloprid (Biscaya).

Obično od kraja mjeseca ožujka do sredine mjeseca travnja planiramo i poduzimamo mjere suzbijanja širokolisnatih korova u usjevima jare zobi, a pritom biramo neki od dopuštenih herbicida navedenih u Tablici 1.

Tablica 1. Mogući izbor herbicida za suzbijanje korova u usjevima jare zobi:

 
Djelatne tvari
Pripravci
Primjena
bentazon
Basagran Super SL
1,5-2 lit./ha
fluroksipir
Starane, Cosmet, Pluss EC
0,4-0,8 lit./ha
MCPA
Deherban-M
1,5-2,5 lit./ha
mekoprop
Asix, Optica SL
2 lit./ha
triasulfuron
Logran WG
35-40 grama/ha
tribenuron
Granstar DF
10-25 grama/ha
bentazon + diklorprop-P
Basagran DP-P
2,5-3 lit./ha
florasulam + aminopiralid
Lancelot WG
30-33 grama/ha
fluroksipir + klopiralid
Vega EC
1-1,5 lit./ha
fluroksipir + bromoksinil + klopiralid
Fox EC
1-1,5 lit./ha
 

Primjenu hrebicida obavljamo tijekom mirnog dijela dana, pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis