Obavijest vinogradarima 24.03.2014.

Za razliku od protekle 2013. godine kada je tijekom ožujka zabilježen veći broj snježnih i kišnih dana (s ukupno 100-tinjak mm), što je otežalo ili onemogućavalo rezidbu, ove su sezone vremenski uvjeti potpuno drugačiji. Zabilježeno je vrlo malo padalina (svega 6,2 mm na mjernom lokalitetu Trnovčak – općina Štrigova) pa je do blagdana Sv. Josipa (odnosno 19. ožujka o.g.), većina vinogradara završila zimskom rezidbom! Od početka druge dekade mjeseca ožujka bilježimo uglavnom stabilno i suho meteorološko razdoblje s dnevnim temperaturama većim od +17°C. Istovremeno bilježimo "plač" ili "suzenje" i početak bubrenja pupova vinove loze, što je ovisno o lokalitetu i vinskoj sorti gotovo mjesec dana ranije nego prošle godine! Kako smo u danima 17.-21. ožujka o.g. (odnosno proteklog tjedna) bilježili jutarnje temperature u rasponu od +4° do +11°C, to je uz najviše dnevne temperature s vrijednostima od +18° do +23°C pogodovalo bubrenju i razvoju vunastog pupa poglavito na sortama chardonnay, rizvanac, muškat žuti, pinot i slično (na lakšim tlima i južnim ekspozicijama). Proteklog vikenda smo zabilježili vrlo vjetrovito razdoblje, a prošle noći je na većini lokaliteta pala manja količina oborina (od 4,8 u zapadnom dijelu do 10,2 mm u istočnom dijelu županije). Nestabilno razdoblje s mogućim oborinama moguće je još u prvom dijelu ovog tjedna (s temperaturama zraka do +13°C), a druga polovica ovog tjedna i naredni vikend očekujemo stabilnije i nešto toplije razdoblje (uz temperature zraka +19°C).

Zbog vrlo povoljnih klimatskih uvjeta zabilježenih početkom vegetacije protekle sezone je vidljiv značajni potencijal crne pjegavosti (Phomopsis viticola) u vinogorju, naročito na sortama graševina, moslavac ili šipon, rajnski rizling i sl., pa vinogradare upozoravamo da su prve zaraze moguće s otvaranjem zimskih pupova loze i pojave zelenog vršnog tkiva, uz dugotrajno vlaženje i vidljivu promjenu boje u srebrno-bijelu sa sitnim crnim točkicama na uzgojnoj rozgvi. U nekim su nasadima tijekom proteklih godina bile vidljive štete od gusjenica izgrizanjem pupova, a u slučaju prohladno vlažnog razdoblja nakon razvoja vunastog pupa i pojave prvih zelenih listića loze očekujemo i štete od lozinih grinja, uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis), naročito na sortama graševina, sauvignon, zeleni silvanac i moslavac ili šipon. Zadnjih se godina širi i erinoza loze (Eriophyes vitis), naročito na sortama rajnski rizling i moslavac (šipon). Budući većina međimurskih vlasnika u nasadima ima nekoliko sorata različite epohe dozrijevanja, vinogradarima preporučujemo tijekom narednih dana pregledati razvojni stadij u vinogradu i prema tome u narednom razdoblju planirati zaštitu protiv crne pjegavosti i lozinih grinja akarinoze – erinoze, te lokalno po potrebi protiv štetnih gusjenica.

Tablica 1. Izbor bakarnih pripravaka dopuštenih za primjenu u vinogradarstvu u našoj zemlji:

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
bakarni sulfat
Modra galica, Plavi kamen
0,5-1,5 %
bakarni oksid
Nordox 75 WG
0,1-0,15 %
bakarni oksiklorid
Bakreno vapno, Kupropin WP, Neoram WG, Rame Caffaro WP
0,2-0,75 %
bakarni hidroksid
Champion, Blauvit, Cuproline, Champion tekući, Kocide DF
0,2-0,45 %
bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks
Bordoška suspenzija, Bordoška juha, Bordoška juha Caffaro WP
0,75 %
bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks
Cuprablau-Z, Cuprablau-Z Ultra
0,5-1 %
kombinacija bakra i mineralnog ulja
Crveno Ulje, Modro Ulje EC
1-3 %

*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilje pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi razvojnom stadiju sorte (koncentracije prilagoditi razvojnom stadiju pupova)!

Bakarni fungicidi su ograničeni u integriranom vinogradarstvu, ali je njihova primjena smislena u nasadima s jačom pojavom apopleksije ili kapi vinove loze, odnosno naglog sušenja trsja tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Također bakrene je pripravke smisleno koristiti početkom proljeća u vinogradima gdje se proteklih godina pojavljivao bakterijski rak (Agrobacterium tumefaciens)! U nasadima s uočenom pojavom bakterijskog raka preporučljivo je prije otvaranja zimskih pupova koristiti pojačanu koncentraciju nekog od bakarnih fungicida (npr. sada je to još moguće na sorti graševina).

Ipak, bakarni fungicidi u kombinaciji s mineralnim uljima (Crveno Ulje, Modro Ulje EC) NE rješavaju problem grinja šiškarica, naročito akarinoze koje prezimljuju u pupovima, niti štetnih gusjenica koje prezimljuju na trsju! Također, bakarni fungicidi u prohladno-vlažnom razdoblju mogu biti fitotoksični na mlade listiće vinove loze!

Nakon pojave prvih listića mjere zaštite protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) se temelje na preventivnoj primjeni organskih fungicida navedenih u Tablici 2.

Nakon početka vegetacije najbolje je zaštitu protiv crne pjegavosti obavljati dan ili dva prije najavljenih oborina, jer s dugotrajnim vlaženjem mladih zelenih organa očekujemo optimalne uvjete za razvoj ove bolesti. Prvo tretiranje se provodi kada listići veličine 1-2 cm, a naknadno se nakon prosječno 8-12 dana isto ponavlja.

Tablica 2. Neki organski pripravci za preventivnu zaštitu vinove loze od crne pjegavost:

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
mankozeb
Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Crittox, Caiman WP, Mankonor, Cadillak, Mankokal
 
0,2-0,25
metiram
Polyram DF
0,2
azoksistrobin
Quadris SC*
0,075
ditianon
Delan 700 WDG
0,05
folpet
Shavit F*
0,3
propineb
Antracol 70 WP,Chromoneb, Župineb
0,2
klortalonil
Daconil 720 SC
0,18

*pripravci istovremeno djeluju na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).

Već s pojavom prvih listića u vinogradima gdje se ranijih godina pojavljivala pepelnica (Uncinula necator) potrebno je provoditi mjere zaštite sumporom.

Tablica 3. Pripravci na osnovi sumpora koji se koriste u vinogradarstvu:

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
 
 
sumpor
Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor Micro 80 WP, Sumpor močivi Tiosam 80, Mikro Sumpor SC-80, Tekući sumpor 85 SC
 
 
0,3-0,5 %

*u stadiju bubrenja pupova uz pojavu prvih listića moguće je koristiti gornju dozu sumpornih pripravaka registriranih za suzbijanje pepelnice (5 kg ili lit./ha) te uz smanjeni volumen škropiva dobiti dobru učinkovitost na lozine grinje šiškarice!

VAŽNO: napominjemo da mineralnom ulju (npr. Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC i sl.), te pripravcima koja sadrže mineralno ulje i bakar, (npr. Crveno ili Modro Ulje EC) ne preporučujemo dodavati sumporne fungicide!

Specifični akaricidi koji suzbijaju grinje šiškarice (akarinozu i erinozu) i mlađe razvojne oblike crvenog pauka (Panonychus ulmi) su na našem tržištu Demitan SC (0,075 %) i Ortus SC (0,1 %). Preporučujemo njihovu primjenu u vinogradima i sortama nakon pojave prvih listića i porasta mladica 3-5 cm, naročito u nasadima gdje su štete od ovih grinja u prethodnim sezonama bile naglašene.

Na nekim lokalitetima pojavljuju se štetne gusjenice koje izgrizaju pupove u bubrenju naročito u sorata koje ranije kreću vegetacijom (npr. chardonnay), a kako su u našoj zemlji zadnjih godina povučena iz primjene kemijska sredstva koja su se često koristila za njihovo suzbijanje (npr. endosulfan, diazinon), po potrebi preporučujemo biotehničke pripravke i naturalite (u Tablici 3.), koji su u vinovoj lozi registrirani za suzbijanje grožđanih moljaca (Lobesia, Eupoecillia), a preporučuju se također za suzbijanje gusjenica početkom vegetacije.  

Tablica 4. Djelatne tvari koje su u Republici Hrvatskog dopuštene za primjenu u vinogradarstvu, a u razvijenim su zemljama okruženja dopuštene za suzbijanje štetnih gusjenica (Boarmia, Noctuidae) na pupovima u bubrenju (prema Bohren i sur., 2014):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena*
indokaskarb
Avaunt SC
0,0125 %
tebufenzoid
Mimic SC
0,06 %
metoksifenzoid
Runner SC
0,04 %
spinosad
Laser KS
0,015 %

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već isključivo metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)

mr. sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis