Obavijest ratarima! 18.03.2014.

Obilaskom površina zasijanih uljanom repicom u Virovitičko-podravskoj županiji utvrđena je velika prisutnost repičinog sjajnika . Obzirom da repičin sjajnik ( Meligrthes aeneus) čini štete hraneći se pupovima kad su potpuno zatvoreni, potrebno je izvršiti zaštitu u tom periodu. Nakon otvaranja cvijeta odrasli oblici više ne čine štete.  Povećana aktivnost odraslog oblika je  kad temperatura zraka poraste iznad 120 C što i jest ovih dana. Prema tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju ratarskih kultura prag odluke kad se pristupa suzbijanju ovisi o fazi razvoja cvjetnih pupova:  

·         kod cvjetnih pupova koji su još pokriveni lišćem je 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu

·         kod vidljivih, ali nediferenciranih pupova prag odluke je 1-1,5 sjajnik po terminalnom cvatu

·         kada počne diferencijacija pojedinih pupova, prag odluke je2-3 sjajnika po terminalnom cvatu.

Insekticidi registrirani za suzbijanje ovog štetnika u RH i dozvoljeni u integriranoj prizvodnji ( jednom godišnje) su: Dursban E-48, Pirifos EC, Finish E-48, Callifos EC,Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC,Lino, Reldan 40 EC, Rely 40,Pyrinex 250 ME,Chromorel D, Nurelle-D, Pirel-D, Pinurel D, Kalinorel D EC , Terel EC,Fastac 10 SC, Fastac 10 EC,  Direct, Alfa 10 SC, Fascon,Vantex MC, Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC, Karate zeon, Karis, Lambda.

Preventivno suzbijanje biljnih  bolesti na uljanoj repicitakođer je potrebno provesti , a naročito protiv navedenih bolesti pripadajućim fungicidom  ; Amistar Exta SC , Caramba SL Prosaro 250 ECOrtiva SC Pictor DF (Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) ) Amistar Exta SC Ortiva SC (crna pjegavost (Alternaria brassicae, Alternaria vrste)), Prosaro 250 EC, Pictor DF (suha trulež stabljike i korijena (Phoma lingam)) .

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura u 2014.godini (smo za one koji su upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji)!   

                                                                        Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis