Obavijest proizvođačima uljane repice! 18.03.2014.

U posljednja 4 dana maksimalna temperatura zraka dosezala je 19-24°C što je ubrzalo razvoj uljane repice, ali i potaknulo aktivnost repičinog sjajnika (Meligethes spp.). Uljana repica se na većini parcela nalazi u razvojnoj fazi BBCH 53-55 (cvat izdignut iznad najmlađeg lišća – vidljivi pojedinačni pupovi glavnog cvata, ali još uvijek zatvoreni). Obilaskom polja uljane repice tijekom protekla 4 topla dana zabilježena je masovna pojava repičinog sjajnika te je na svim pregledanim parcelema prekoračen kritičan broj.

Proizvođačima uljane repice preporučamo da sredinom dana kada je temperatura zraka najviša izvrše pregled uljane repice te prema potrebi provedu zaštitu. Kritičan broj sjajnika kad su cvjetni pupovi još prekriveni lišćem iznosi 0,8-1 sjajnik po terminalnom cvatu, a u trenutku kad pupovi postanu vidljivi pragom odluke tretiranja smatra se 1-1,5 sjajnika.

Za suzbijanje repičinog sjajnika registrirani su pripravci: Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC, Alfa 10 SC, Direkt, Fascon, Fastac 10 SC, Beta-baythroid EC 025, Chess 50 WG, Chromorel D, Kalinorel D, Nurelle D, Pinurel D, Pirel D, Terel, Decide, Decis, Roetem, Rotor, Skud, Poleci, Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Lino, Reldan 40 EC, Rely 40, Pyrinex 250 ME, Sumialfa 5 FL, Vantex i Biscaya. Suzbijanje sjajnika potrebno je obaviti prije početka cvatnje uljane repice!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis