OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA ULJANE REPICE 17.03.2014.

Pregledom usjeva uljane repice utvrđena je prisutnost repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnijeg štetnika uljane repice.

U vrijeme dok su cvjetni pupovi još pokriveni lišćem (stadij D1) kritičnim brojem se smatra nalazak 0,8-1 sjajnik po terminalnom pupu. Kada pupovi postanu vidljivi (stadij D2) pragom odluke se smatra 1-1,5 sjajnik po terminalnom pupu.

Stoga proizvođačima uljane repice preporučamo da obiđu i pregledaju svoje usjeve te po potrebi  izvrše tretiranje.

Ono se može provoditi preparatima na osnovi:

– pirimifos-metila (Actellic 50 EC, Pirimifos-metil 50 EC)

– klorpirifosa (Pyrinex 250 ME)

– kombinacije klorpirifosa i cipermetrina (Chromorel-D, Nurelle D, Pirel-D, Pinurel D, Kalinorel EC, Terel)

– klorpirifos-metila (Reldan 40 EC, Lino, Rely 40)

– pimetrozina (Chess 50 WG)

– tiakloprida (Biscaya)

– nekim od sintetskih piretroida (Fastac 10 SC, Fastac 10 EC, Direkt, Alfa 10 SC, Fascon, Decis 2,5 EC, Decide, Poleci, Sumialfa 5 FL, Karate Zeon, Karis, Lambda 5 EC, Vantex,).

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing. agr.
E-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis