Obavijest proizvođačima ječma! 17.03.2014.

Ratarima-proizvođačima ozimog ječma- preporučamo kontrolu usjeva na prisutnost bolesti koje se najčešće javljaju na listu ove žitarice , a to su ; mrežasta pjegavost ječma (Pyrehophora teres) i siva pjegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis).

Za suzbijanje ovih bolesti registrirani su fungicidi: AMISTAR 250 SC, AMISTAR OPTI,AMISTAR EXTRA, ARTEA 330 EC,                CARAMBA,CONTROLAN,DUETT,              DUETT ULTRA, FALCON EC 460,FOLIAR 250, FOLICUR EW 250, MIRAGE 45 EC,OPERA ,OPUS TEAM, SPHERE 535 SC, ARCHER MAX.

Tretiranje izvršiti po mirnom vremenu uz utrošak 200-400I vode/ ha.

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju sredstava za zaštitu bilja!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
 e-mail: Ana.Marija.Cajkuli@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis