Obavijest za ratare! 13.03.2014.

Pšenica i ječam se nalaze u fazi završetka busanja. U koliko u jesen nije izvršena zaštita od korova, do kraja busanja mogu se koristiti pripravci: Tena, Dicuran Forte, Herbaflex, Lintur 70WG, Logran 20WG, Grodyl koji se može primijeniti do faze drugog koljenca.

U usjevima gdje su prisutni uskolisni korovi slakoperka, mišji repak, divlja zob preporučujemo koristiti Axial 50EC koji se sam može koristiti do pojave zastavice. Akoga koristimo u kombinaciji sa Logranom 20WG zbog proširenja djelovanja na širokolisne korove primjenjuje se do kraja busanja.

U ječmu zbog blage zime prisutna je bolest mrežasta pjegavost (Pyrenophora terres) i siva pjegavost (Rynchosporium secalis). Za suzbijanje mogu se koristiti pripravci: Duett ultra, Amistar, Amistar Extra, Caramba, Controlan, Falcon 460EC, Folicur EW250, Opera, Prosaro 250 EC, Tilt 250EC i dr.

Sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP.

Ambalažu zbrinuti na propisani način i ispuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Sve je to propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. 

Mara Maglić dipl. ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis