Obavijest proizvođačima kupina! 13.03.2014.

Premda je zima bila iznadprosječno topla, sa prosječnom mjesečnom temperaturom zraka tijekom mjeseca siječnja o.g. većom od mnogogodišnjeg prosjeka za skoro +4°C, nešto niže temperature zraka zabilježene su krajem mjeseca studenog i početkom mjeseca prosinca protekle 2013. sezone.

 

 

Tablica 1. Podaci o najnižim temperaturama zraka koje su zabilježene u zadnjoj dekadi studenog i prvoj dekadi prosinca 2013. godine:

 
Lokalitet
Datum
Najniža temperatura zraka

Trnovčak (Železna Gora)

29.11. 2013.
-3,4°C
4.12. 2013.
-5,7°C

Čakovec (vodocrpilište Nedelišće)

29.11. 2013.
-5,0°C
4.12. 2013.
-6,1°C
 

Budući su u istom razdoblju (krajem zadnje dekade studenog i tijekom prve dekade mjeseca prosinca protekle 2013.) zabilježene i najviše dnevne temperature zraka u rasponu od +6,8° do +8°C moguće su zbog ovih toplinskih razlika štete od smrzavanja izdanaka kupina. Isto valja provjeriti nakon početka vegetacije kupina.

 

Veća količina oborina u vrijeme intenzivnog porasta izdanaka, odnosno nakon berbe kupina tijekom proteklih sezona pogodovala je jačem potencijalu bolesti u samoniklim i plantažnim nasadima kupina na području cijele sjeverozapadne regije. Pred početak intenzivnog rasta mladih izdanaka potrebno obaviti obavezne mjere biljne higijene da patoloških poremećaja u ovoj proizvodnoj godini bude što manje.

U zimskoj rezidbi kupina dominantne sorte bez bodlji thornefree odstranjuju se dvogodišnji i svi prekobrojni prošlogodišnji izdanci. Poželjno je i preporučljivo po grmu ostavljati 2-3 izdanka dobre kondicije i zdravstvene ispravnosti. Dominantna gljivična oboljenja u plantažnim nasadima kupina u Međimurju su patološko sušenje izdanaka kupina (Didymdella, Septocyta), žuta hrđa (Kuehneola) i siva plijesan plodova kupina (Botrytis). Potencijalno su najopasniji uzročnici prijevremenog sušenja i propadanja rodnih izdanaka kupina.

Bolest se krajem zime prepoznaje po tipičnim znakovima koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze. Takve izdanke obavezno odstraniti iz nasada, a prije početka vegetacije obavezno ih spaliti. Ostale bolesti se održavaju na nasadima kupina u latentnom ili skrivenom stadiju. Krajem zime se na izdancima mogu primijetiti zadebljala mjesta kao posljedica napada kupinove mušice. Također ih preporučujemo odstraniti. U narednom razdoblju (odnosno do kraja mjeseca ožujka), a nakon obavljene zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada kupina (npr. bakarni oksid). Utrošiti barem 800 litara škropiva/ha.

 

 

 

Tablica 2. Sredstva za zaštitu bilja dopuštena za primjenu u kupini i malini, a temeljem kojih valja planirati mjere usmjereno suzbijanje štetnih organizama:

Biljna vrsta
Djelatna tvar
Pripravak
Ograničenja
Fungicidi
bobičasto voće
bakarni-oksid
Nordox 75 WG
K=21
malina
difenkonazol
Score 250 EC
3x, K=OVP*
kupina, malina
ciprodinil & fludioksonil
Switch WG
2x, K=10
kupina, malina
metalaksil-M & mankozeb
Ridomil Gold MZ Pepite
2x, K=OVP*
kupina, malina
fluazinam
Shirlan, Shakal
K=OVP*
kupina, malina
tebukonazol
Folicur 250 EW
K=10 dana
malina
pirimetanil
Pyrus 400 SC
K=3 dana
Insekticidi
kupina, malina
pirimikarb
Pirimor 50 WG
1x, K=21
Kupina, malina
tiakloprid
Calypso 480 SC
3x. K=3
kupina
abamektin
Vertimec, Kraft
K=7
malina
spinosad
Laser KS
3x, K=3
Herbicidi
kupina, malina
pendimetalin
Pendigan 330 EC
u vrijeme mirovanja

*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene. Naime, ovi pripravci se smiju koristiti samo do kraja ožujka – npr. fluazinam i/ili do početka cvatnje kupina i malina i ponovno nakon završetka berbe plodova – M-metalaksil!)

 

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksida (npr. Nordox 75 WG). U našoj zemlji za suzbijanje bolesti izdanaka i lišća kupina (malina) ima samo tebukonazol (Folicur 250 EW) i mankozeb u pripravku Ridomil Gold MZ Pepite (u kombinaciji s metalaksilom-M je registriran za suzbijanje plamenjače kupina i malina). Tijekom cvatnje i nakon cvatnje u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina i malina u našoj je zemlji dopuštena primjena samo ciprodinila & fludioksonila (Switch WG) (uz karencu 10 dana), pirimetanil (u malini) (Pyrus SC)(uz karencu 3 dana) i/ili fenheksamida (Teldor 500 SC) (uz karencu 7 dana). Ukupni broj i razmak tretiranja određuje ukupna količina i raspored oborina od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova kupine (u nasadima s jačim potencijalom bolesti zaštitu bi trebalo ponoviti nakon svakih 40-60 mm oborina!).

 

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis