Obavijest ratarima 07.03.2014.

Nakon dužeg kišnog perioda kad vremenske prilike to dozvole, potrebno je izvršiti zaštitu žitarica protiv korova. Korovi kod ozimih žitarica niču zajedno s kulturnom biljkom, prezimljavaju i razvijaju se do plodonošenja u proljeće i tijekom ljeta. Isti korovi osim u jesen, ovisno o vremenskim prilikama i roku sjetve, niknuti i u proljeće. U važnije korovne vrste strnih žitarica pripadaju osjak, slak, kamilica, jarmen, galium, mišjakinja od širokolisnih te pirika, mačji repak, divlja zob, slakoperka, vlasnjača od uskolisnih korova. Korovnu floru potrebno je suzbiti radi konkurencije biljci za vodu, svjetlo,hranjiva, te prostor iznad i ispod površine tla. Suzbijanju korova treba pristupiti u kritičnoj fazi zakorovljenosti – to je faza kad korov čini najviše štete kulturnoj biljci- od početka do kraja busanja žitarica. Najbolji učinak herbicida postiže se kad je korov u fazi kotiledona pa do razvijena 4 prava lista. Primjenu herbicida prilagoditi korovnom sastavu parcele na kojoj se vrši aplikacija. Aplikaciju pesticida izvršiti sa utroškom 200 l/ha vode. Popis herbicida u tablici:

širokolini korovi
uskolisni korovi
uskolisni i širokolisni korovi
ACCURATE 200 WG
ATTRIBUT WG 70
FILON 80 EC
ALLY 60 PX
AXIAL 5 EC
COUGAR
ARRAT
COUGAR
LEGATO PLUS
ASTIX
DICURAN FORTE 80 WP
TORNADO
AXALL SUPER
FILON 80 EC
HERBAFLEX
BASAGRAN 480
HERBAFLEX
LOGRAN 20 WG
BASAGRAN TOP
HUSSAR OD
DICURAN FORTE
BOSS
LEGATO PLUS
TENA
COUGAR
PROTUGAN 50 SC
ARRAT
DEHERBAN A EXTRA
PUMA EXTRA
GRADYL
DEHERBAN COMBI-MD
PUMA SUPER
LINTUR 70 WG
DICURAN FORTE 80 WP
TENA
 
DIKOPIN
TOLUREX 50 SC
 
DMA-6
TORNADO
 
DUPLOSAN KV
 
DUPLOSAN-DP
 
ESTERON EXTRA 600 EC
 
EXEL D+
 
FOX
 
GRANDUS
 
GRODYL
 
"HERBAFLEX"
 
HUSSAR OD
 
KORGAL 300 SL
 
LANCELOT 450 WG
 
LEGATO PLUS
 
LINTUR 70 WG
 
LIRA
 
LOGO 300
 
LOGRAN 20 WG
 
LONTRAX
 
LONTREL 300
 
LORET
 
LOTUS 300 SL
 
MUSTANG
 
OPTICA
 
OPTICA TRIO
 
PLUSS
 
SANSAC
 
SEKATOR OD
 
SEKATOR WG
 
STARANE 250
 
STARLINE
 
TENA
 
TORNADO
 
VEGA
 
FILON 80 EC
 
TOMIGAN 250 EC
 
GRANSTAR 75 DF
 
NUANCE
 
PATROL 200
 
Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura u 2014.godini!
Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis