Godišnja skupština cvjećara ludbreške regije

Udruga cvjećara ludbreške regije broji oko 140 članova. Izvješće o radu o protekloj godini podnio je predsjednik Udruge Saša Jerković. Tijekom 2013. članovi udruge vrijedno su radili na više projekata: izdan je novi katalog proizvodnog programa, organiziran je niz stručnih predavanja o zaštiti cvijeća, primjeni novih tehnologija u cvjećarstvu te je održan seminar o zaštićenim biljnim sortama na EU listi. Već tradicionalno, 17-tu godinu zaredom članovi Udruge organizirali su manifestaciju FLORA CENTRUM MUNDI-međunarodnu izložbu i sajam cvijeća.

Osim izvještaja o radu na godišnjoj skupštini je iznijet i Program rada za 2014. Prema programu i planu udruga će u svibnju 2014. organizirati 18.-tu po redu međunarodnu izložbu i sajam cvijeća FLORA CENTRUM MUNDI. Nadalje, udruga će i dalje raditi na promociji znaka „Ludbreški rozetlin“ koji se kao logo nalazi na tablama, banerima, te na portalima iz cvjećarstva i vrtlarstva. Plan udruge je organizirati stručna putovanja, surađivati sa Ministarstvom poljoprivrede i Savjetodavnom službom, uključivati se u Mjere ruralnog razvoja 2014.-2020., surađivati sa srednjim školama, fakultetima i tvrtkama koje se bave cvjećarstvom iz Hrvatske i inozemstva.Organizirat će se stručna predavanja i informiranje o novim propisima. Udruga će aktivno sudjelovati u suorganizaciji sajmova cvijeća u gradovima Republike Hrvatske i uključiti se u akciju ocjenjivanja najljepših balkona i okućnica u ludbreškoj regiji.

Nakon završene Skupštine podijeljena su priznanja najboljima u provedenoj akciji „Cvjetni raj ludbreške regije 2013.“ u kojoj su se birale tri kategorije: za najljepši balkon, za najljepšu okućnicu i za najljepši kamenjar.

 

Valerija Pokos, mag. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis