Obavijest maslinarima 07.02.2014.

Maslinarima preporučujemo da, čim im dozvole vremenske prilike, izvrše pregled svojih nasada na stanje  paunovog oka (Spilocaea oleagina). Pozornost skrećemo maslinarima koji su prijašnjih godina imali problema sa navedenim uzročnikom bolesti u svojim nasadima te maslinarima koji su izostavili jesensko tretiranje. Učestale kiše i relativno visoke temperature za ovo doba godine pogoduju širenju i razvoju navedenog uzročnika bolesti.

Za zaštitu preporučujemo neki od slijedećih pripravaka: Stroby WG, Nativo 75 WG ili Difcor.

Također se mogu primijeniti i pripravci na bazi bakra.

Maslinari upisani u Upisnik integriranih proizvođača primjenjuju sredstva za zaštitu bilja sukladno Tehnološkim uputama za proizvodnju voća 2014 god.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

Maria Kocijančić, dipl. ing. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis