Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
Mjera investicije u vinarije i marketing vina

Sama tehnička provedba te mjere od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi je skoro istovjetna provedbi ostalih mjera. To znači da natječaj za mjeru raspisuje navedena Agencija, njemu mogu konkurirati proizvođači vina, bilo pravne ili fizičke osobe, s tim da fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/dobit. Također, prijava na natječaj obuhvaća propisanu dokumentaciju, među kojom je i skraćeni plan projekta, kojim se dokazuje poboljšanje učinkovitosti poslovanja i ostvarenje ciljeva projekta nakon realizacije ulaganja. U slučaju prijave većeg broja pravovaljanih projekata, čiji su iznosi za potporama viši od predviđenih sredstava za tu mjeru, tada će se vršiti rangiranje projekata prema određenim kriterijima. I kod te mjere postoji mogućnost korištenja predujma, koji može iznositi najviše 20 % od odobrenih sredstava, a iznimno i do 50 %, ako je projekt odobren u financijskoj 2014. odnosno 2015. godini.

Zakonodavac u toj mjeri dijeli pravne osobe na mikro, mala, srednja i velika. Vinarije (poduzeća) koje spadaju u prve tri nabrojane kategorije imaju pravo na potporu od 50 % od prihvatljivih troškova, s tim da potpora ne može biti manja od 5.000 odnosno veća od 1.500.000 EUR-a. Potencijalnim korisnicima su zasigurno najzanimljivije informacije, koje su to aktivnosti/ulaganja obuhvaćene tom mjerom te što spada u prihvatljive i ne prihvatljive troškove.

Aktivnosti izgradnja/rekonstrukcija/financijski leasing nepokretne imovine dozvoljava cijeli niz troškova za infrastrukturno uređenje vinarija, izgradnju/opremanje laboratorija za kontrolu kvalitete, izgradnju prezentacijskih i prodajnih objekata, za uspostavu skladišta, logističkih centara i poslovnih ureda poduzeća te za ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini. Veliki će interes među korisnicima imati i aktivnost kupnja/zakup novih strojeva i opreme. Tu su prihvatljivi troškovi takoreći za svu opremu cjelokupnog proizvodnog procesa, počevši od prerade grožđa, preko vinifikacije pa do punjena vina u boce, zatim opremanje laboratorija, skladišta, prodajnih centara i ostali objekata vezanih za poslovanje gospodarstva. Zaista, ogromna je paleta prihvatljivih troškova u toj mjeri Nacionalnog programa pomoći sektoru vina. Čak su prihvatljivi i troškovi aktivnosti razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija.

Vinarijama, koje kronično „pate“ u ovim gospodarski nepovoljnim uvjetima poslovanja, pruža se prilika da kroz tu mjeru potpore, promišljenim i svrsishodnim ulaganjem poboljšaju svoje tehničko-tehnološke uvjete proizvodnje, čime bi postali konkurentniji na zahtjevnom tržištu EU te možda na taj način osigurali svoj opstanak.

Ako postoje proizvođači s osmišljenom ili već ugovorenom izvoznom aktivnosti, tada svoj interes mogu usmjeriti na treću mjeru: Mjera promidžbe na tržištima trećih zemalja (većina država izvan EU te neke prekomorske zemlje).

Sam naziv mjere govori kako ona ima za cilj poticanje marketinških aktivnosti, kao što su reklamiranje u medijima, izrada promotivnih materijala, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i slično. Zainteresirani korisnici mogu naći podrobnije informacije u istoimenom Pravilniku u već spomenutom broju Narodnih novina (146/13.).

Marijo Car, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

 

Pripremi za ispis