Stvarna ljepota je u malome

Iz teksta izdvajam:

Male farme proizvode više hrane nego velike industrijske farme, jer mali seljaci više njege ulažu u tlo, biljke i životinje što intenzivira biološku raznolikost.

stvarna_ljepota1_7_1_2014.jpg

Prema UN-ovoj Organizaciji za hranu i poljoprivredu, unatoč svim poticajima koje dobivaju velike farme, unatoč svim politikama koje promoviraju industrijsku poljoprivredu, 72 posto hrane danas još uvijek proizvedu male farme.

Živuće ekonomije malog trebaju se udružiti sa živućom demokracijom malog kako bi stvorili mir i harmoniju, obilje i dobrobit.

Sjeme je maleno, ali u sebi krije moć života i sloboda. Svatko od nas može biti čuvar sjemena i uzgajivač hrane. Rumijevim riječima…

u ovu zemlju
u ovu zemlju
na ovo neokaljano polje
nećemo saditi nikakvo sjeme
osim suosjećanja
osim ljubavi

Ako su Vas ove rečenice zainteresirale, ostatak teksta možete naći na slijedećem link-u: http://www.h-alter.org/vijesti/ekologija/stvarna-ljepota-je-u-malome

 

Višnja Magdić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis