Pravilna priprema dimilice u pčelinjaku

Dimilica je pčelarski pribor koji služi za dimljenje, a posljedično uzrokuje smirivanje pčela pri otvaranju košnice i pregledu pčelinje zajednice. Prilikom pripreme dimilice moraju se poštivati opći zahtjevi i preporuke.

OPĆI ZAHTJEVI

  • Dimilica se mora pripremiti neposredno prije otvaranja košnice i pregleda pčelinje zajednice.
  • Pri paljenju dimnog materijala treba paziti da ne izazovemo požar.
  • Nakon završetka rada s dimilicom njezin sadržaj treba isprazniti te ga politi vodom ili posuti zemljom kako ne bi nastao požar.
  • Dimilicu nakon uporabe treba pažljivo očistiti.
  • Hepo-kocke ili druga sredstva na bazi naftnih derivata ne smiju se rabiti kao dimni materijal, kao niti sva ostala sredstva koja mogu potaknuti deponiranje ostataka štetnih tvari u pčelinjim proizvodima.

PREPORUKE

Preporučljivo je:

  • kao dimni materijal rabiti suhe borove iglice, sijeno, šumsku gubu, piljevinu, karton ili druge prirodne materijale
  • za paljenje šumske gube imati uza sebe malu kartušu s plamenikom

 pcele_25_11.jpg

Slika 1. Paljenje borovih iglica u pčelarskoj dimilici (Z. Tomljanović) 

pcele1.jpg

Slika 2. Hepo-kocke ili druga sredstva na bazi naftnih derivata ne smiju se rabiti kao dimni materijal, kao niti sva ostala sredstva koja mogu potaknuti deponiranje ostataka štetnih tvari u pčelinjim proizvodima
(Z. Tomljanović) 

U konačnici treba reći da pravilna priprema dimilice omogućuje pčelaru sigurniji i mirniji rad sa pčelama. Mogućnost uboda i/ili ugroze pčelar i okolnih promatrača unutar pčelinjaka je niska prilikom pravilnog rukovanja s dimilicom. Pri otvaranju košnice, dimljenje mora biti lagano iznad područja s pčelama. Treba izbjegavati naglo i jako dimljenje u pčele.

 

Pripremi za ispis