Kontrola ispravnosti muznih uređaja na području Gline

U sklopu predavanja obrađene su dvije teme. Prvom temom pod nazivom „Higijena mužnje“ ukazano je na važnost svih postupaka mužnje: izmuzivanja prvih mlazova mlijeka, pranja i dezinfekcije vimena, ispravnog postupka same mužnje, te postupaka nakon mužnje. Prvo predavanje održao je Igor Petrović, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za govedarstvo. Drugo predavanje naziva „Ispravnost muznih uređaja“ održao je Ivica Prpić, dipl. ing. agr., rukovoditelj Odsjeka za mehanizaciju. Kroz predavanje je opisao sastavne dijelove muznih uređaja i važnost ispravnosti svakog pojedinog elementa te ukazao na važnost pravilnog pranja i dezinficiranja muzne opreme. To je bitno jer se muzni uređaj nalazi u izravnom kontaktu sa samom životinjom, a neispravnost utječe na zdravstveno stanje vimena, te je jedan od glavnih uzročnika mastitisa. Neispravnost uređaja tako može dovesti do velikih financijskih gubitaka kroz povećanje troškova liječenja i svrstavanjem mlijeka u niži razred kvalitete (zbog povećanog sadržaja somatskih stanica i mikroorganizama).

muzni_uredaj_2.jpg

Kontrolom ispravnosti muzne opreme na terenu obuhvaćena su 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su izrazila želju da im se ispita rad muznih uređaja, kako bi provjerili ispravnost i uklonili eventualne nepravilnosti. Pregledom muznih uređaja utvrđene su brojne nepravilnosti u radu. Nepravilnosti se odnose na pulzatore (ubrzan ili smanjeni broj pulzacija), manometre i potlak-vakuum (neispravna pumpa, previsok ili prenizak tlak). Ostali dijelovi opreme bili su ispravni (regulator vakuuma, cijevi vakuuma, sisne gume, kolektori). Nakon ispitivanja poljoprivrednicima su savjetovani konkretni načini otklanjanja uočenih nepravilnosti.

Podružnica PSS-a Sisačko-moslavačke županije
Igor Petrović, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za govedarstvo

Pripremi za ispis