Prikaz procjene jačine pčelinje zajednice u Republici Hrvatskoj

Procjena jačine pčelinje zajednice ima važno značenje u suvremenom pčelarstvu. Smisao valjane procjene je pomoći pčelarima i doktorima veterinarske medicine u pravilnim i pravovremenim postupcima u suvremenoj pčelarskoj proizvodnji. Posebice se to odnosi na postupke u tehnologiji pčelarenja i zaštiti pčelinjih zajednica od različitih bolesti. Unatrag godinu-dvije imamo povećani priljev novih, mladih pčelara u pčelarskoj proizvodnji. Istovremeno, povećao se interes veterinara u provođenju zdravstvene zaštite pčela. Valja naglasiti da se jačina pčelinje zajednice procjenjuje ovisno o godišnjem dobu, stupnju proizvodnosti i geografskom položaju pčelinjaka. Nakon otvaranja košnice procjenjuje se broj gusto zaposjednutih ulica i okvira pokrivenih pčelama te broj okvira zaleženih pčelinjim leglom. Ulica označava prostor između dva okvira. Jačina zajednice se opisuje pojmovima: jaka, normalna i slaba pčelinja zajednica.

Objašnjenja za eksponente u tekstu:

  • sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH1: ulazesve županije osim Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
  • Lika2 i Gorski kotar2: odnosi se na geografsko područje bez ostalih dijelova pripadajućih županija (Primorsko-goranske i Ličko-senjske)
  • područje Istre3, Hrvatskog primorja3 i Dalmacije3: ulaze Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanske županija osim Like i Gorskog kotara

Pozor:

Moguća odstupanja u jačini razvoja pčelinje zajednice ovisno o vremenskim prilikama u određenoj godini, stupnju proizvodnosti te geografskom položaju pčelinjaka.

Geografski položaj pčelinjaka

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH1, Lika2 i Gorski kotar2

KALENDAR:

rano proljeće (ožujak – travanj)
i kasno ljeto (kolovoz – rujan)

 NORMALNA PROIZVODNA PČELINJA ZAJEDNICA:

 Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno sedam

minimalno četiri

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica

 

Odstupanje ovisno o geografskom položaju pčelinjaka!

Geografski položaj pčelinjaka

Lika2 i Gorski kotar2

KALENDAR:

 rano proljeće (ožujak – travanj)

 NORMALNA PROIZVODNA PČELINJA ZAJEDNICA:

 Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno četiri do pet

minimalno tri

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica

 

Odstupanje ovisno o stupnju proizvodnosti (pomoćne zajednice – nukleusi)!

Geografski položaj pčelinjaka

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH1, Lika2 i Gorski kotar2

1.       KALENDAR:

rano proljeće (ožujak – travanj)

NORMALNA POMOĆNA PČELINJA ZAJEDNICA (NUKLEUS):

Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno tri do četiri

minimalno dva do tri

2.       KALENDAR

kasno ljeto (kolovoz – rujan)

NORMALNA POMOĆNA PČELINJA ZAJEDNICA (NUKLEUS):

Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno pet

minimalno tri

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica

 

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH1, Lika2 i Gorski kotar2

KALENDAR:

 kasno proljeće i rano ljeto (svibanj – srpanj)

 NORMALNA PROIZVODNA PČELINJA ZAJEDNICA:

 Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno deset

minimalno sedam

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica

 

Geografski položaj pčelinjaka:

područje Istre3, Hrvatskog primorja3 i Dalmacije3

 KALENDAR:

 rano proljeće i rano ljeto (travanj- lipanj)

 NORMALNA PROIZVODNA PČELINJA ZAJEDNICA:

 Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno deset

minimalno sedam

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica

 

Odstupanje ovisno o stupnju proizvodnosti (pomoćne zajednice – nukleusi)

Geografski položaj pčelinjaka

Geografski položaj pčelinjaka:

sve županije smještene u kontinentalnom dijelu RH1, Lika2 i Gorski kotar2

područje Istre3, Hrvatskog primorja3 i Dalmacije3

KALENDAR:

KALENDAR:

kasno proljeće i rano ljeto (svibanj – srpanj)

kasno proljeće i rano ljeto (svibanj – srpanj)

NORMALNA POMOĆNA ZAJEDNICA(NUKLEUS):

NORMALNA POMOĆNA ZAJEDNICA(NUKLEUS):

Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjimleglom:

Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno dvije do tri

minimalno jedan do dva

minimalno dvije do tri

minimalno jedan do dva

 

Geografski položaj pčelinjaka:

područje Istre3, Hrvatskog primorja3 i Dalmacije3

KALENDAR:

 Rano proljeće (ožujak) i
Rana jesen (rujan – listopad)

 NORMALNA PROIZVODNA PČELINJA ZAJEDNICA:

 Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno sedam

minimalno tri do četiri

Sve iznad toga ocjenjuje se kao jaka, a sve ispod toga kao slaba pčelinja zajednica

 

Odstupanje ovisno o stupnju proizvodnosti (pomoćne zajednice – nukleusi)!

Geografski položaj pčelinjaka

područje Istre3, Hrvatskog primorja3 i Dalmacije3

 1.       KALENDAR:

 rano proljeće (ožujak – travanj)

 NORMALNA POMOĆNA PČELINJA ZAJEDNICA (NUKLEUS):

 Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

minimalno tri do četiri

minimalno dva do tri

2.       KALENDAR

 kasno ljeto (kolovoz – rujan)

 NORMALNA POMOĆNA PČELINJA ZAJEDNICA (NUKLEUS):

 Broj ulica između okvira u plodištu koje pčele zaposjedaju:

Broj okvira sa zaleženim pčelinjim leglom:

 minimalno pet

minimalno tri

 

Pozor!

Većina pčelara s područja Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije zbog nedostatka kvalitetne ispaše sredinom lipnja sele svoje košnice na područje Like i Gorskog kotara. Procjena jačine proizvodnih i pomoćnih zajednica koje tijekom srpnja i kolovoza ostaju na području Dalmacije je otežana. Dio pčelara iz Dubrovačko-neretvanske županije seli košnice na livadne ispaše na Kupres u Bosnu i Hercegovinu i obrnuto. Pčelari koji ih ne sele moraju prihranjivati pčelinje zajednice.

 

Pozor!

Tijekom studenog, prosinca, siječnja i veljače pri dnevnim temperaturama nižim od 12° C (neovisno o geografskom položaju) pčelinje zajednice se nalaze u stanju mirovanja (zimsko klupko), pa je procjena jačine zajednica u praktične svrhe nepotrebna i otežana. Iznimno, u slučajevima nužde (tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze, prihranjivanje), može se procijeniti veličina klupka. Pčelinje zajednice u kojima pčele u klupku zaposjedaju minimalno četiri i/ili više ulica imaju dobru prognozu da će preživjeti zimske mjesece, ako su osigurani svi parametri dobre pčelarske prakse.

Pripremi za ispis