Obavijest ratarima! 24.10.2013.

U jesen, zajedno s ozimim žitaricama, niću i korovi. Od širokolisnih korova su to kamilica, jarmen, mišjakinja, priljepača, mrtva kopriva, čestoslavica, divlji mak i pastirska torbica, a od korovnih trava slakoperka, ljulj, mišji repak i divlja zob. Korovi prezime zajedno s ozimim žitaricama i konkurenti su im za hranjiva, svjetlo, vodu i prostor te je preporučljivo provesti zaštitu herbicidima u najranijim stadijima razvoja.

Za suzbijanje korova možete koristiti herbicide:

Tena – za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici prije i nakon nicanja pa sve do kraja busanja, u ječmu samo nakon nicanja. Kod primjene na kon nicanja, korovi smiju imati razvijena najviše 3-4 lista. Sredstvu je ukinuta registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.7.2014.

Cougar, Tornado, Legato Plus – za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u ozimoj pšenici i ječmu nakon sjetve, prije nicanja ili do stadija 3 lista. Sredstvima Cougar i Tornado je ukinuta registracija, a krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha je 1.1.2015.

Tolurex 50 EC – za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu prije ili nakon nicanja

Herbaflex SC – za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu od stadija jednog lista do početka busanja.

Logran 20 WG – za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži. U ozimoj pšenici herbicidu Logran 20 WG može se dodati Filon 80 EC radi proširenja spektra djelovanja.

Filon 80 EC – suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži.. Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja žitarica, ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm). Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom.

Prednost jesenske primjene herbicida:

          možemo suzbiti korovne trave koje niću upravo u to vrijeme

          strojevi se oslobađaju za proljetne radove.

           u proljeće nam žitarice vrlo često «pobjegnu» iz propisane faze za primjenu herbicida.

Najveći nedostatak jesenske primjene je što niti jedan od navedenih herbicida ne suzbija višegodišnje korove.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis