Obavijest maslinarima! 18.09.2013.

Obavještavamo maslinare da je na prognoznim punktovima zabilježen  let Maslinine muhe ( Bactrocera oleae) pojačanog intenziteta.

Maslinare  upućujemo da izvrše zaštitu svojih nasada.

Pripravci koji se mogu koristiti su na bazi deltametrina ( Roetem), koji ima karencu 21 dan. Također se može koristiti pripravak na bazi spinosada koji u sebi sadrži i atraktant, trgovačkog naziva  Success bait. Ovaj pripravak se koristi kao mamac i tretira se u trake tj. 40-60 ml. škropiva po stablu. Karenca za navedeni pripravak je 14 dana.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis