Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 02.09.2013.

Od posljednje redovite preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 25 dana. Zadnjeg dana prve dekade mjeseca kolovoza o.g. u dijelovima zapadnog i središnjeg područja Županije zabilježili smo grmljavinsko nevrijeme sa tučom, o čemu smo uputili posebnu preporuku međimurskim voćarima. U zadnjoj dekadi mjeseca kolovoza zabilježili smo značajnije oborine na području cijele Međimurske županije (vidi tablicu 1.).

Tablica 1. Podaci o oborinama tijekom kolovoza o.g. u Međimurju (mjerni lokaliteti "iMetos"):

Mjerni lokalitet
Ukupno mm kolovoz
Ukupno mm od 24.-29. kolovoz 2013.

Vlaženje lišća mm u danima 24.-29. kolovoz

Trnovčak
133,6
56,6
5.290
Belica
115,0
75,2
4.700
Novakovec
163,4
81,6
6.895
Orehovica
98,8
79,0
7.120
Donji Pustakovec
148,8
104,4
4.515
Kotoriba
112,2
94,0
1.420
 

 U zadnjem tjednu mjeseca kolovoza započela je berba ranijih sorata jabuka u plantažnim nasadima (sorte gala i elatar), a tijekom prvog tjedna mjeseca rujna očekujemo i mogući početak berbe sorte jedne od vodećih sorata: zlatni delišes. Berbu ostalih dominantnih sorata jabuka (npr. idared, jonagold, braeburn, fuji) očekujemo u drugoj dekadi i/ili drugoj polovici mjeseca rujna o.g.!

Budući je u danima nakon 24. kolovoza o.g. na svim mjernim lokalitetima u Međimurju palo između 56,6 i 104,4 mm oborina (vidi tablicu 1.) proizvođačima jabuke za kasne sorte čiji urod namjeravaju čuvati u hladnjačama preporučujemo moguću zadnju zaštitu protiv skladišnih bolesti. Prema iskustvima iz ranijih sezona dominantne bolesti uskladištenih plodova jabuka (npr. krastavost – Venturia, smeđa trulež – Monilinia, gorka trulež – Colletotrichum) se razvijaju i neposredno prije berbe u nasadima ako to uvjeti vlaženja i temperature dopuštaju. Moguće je koristiti samo fungicide vrlo kratke karence, npr. Bellis DF (0,8 kg/ha) (Karenca za plodove jabuke koji se beru za hladnjače iznosi 7 dana).

*kod pripravka Bellis DF razlikujemo karencu kod jabuke za svježu potrošnju (tada je duža i iznosi 14 dana) i karencu namijenjenu jabukama iz nasada izravno u hladnjače (tada je kraća i iznosi 7 dana)!

U drugoj polovici mjeseca kolovoza o.g. zabilježen je jači let druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), čije gusjenica početkom rujna napadaju i plodove jabuke u početku dozrijevanja (naročito u sorata idared i jonagold). Prema iskustvima iz ranijih sezona jači napad ovog štetnika bilježili smo na lokalitetima u središnjem i donjem dijelu Međimurja, naročito u nasadima jabuke "okruženim" kukuruznim poljima. U istom smo razdoblju zabilježili i jači let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i breskvina savijača (Cydia molesta). Stoga u prvim danima mjeseca rujna u takvim nasadima obavezno svakodnevno kontrolirati zdravstveno stanje jabuka, naročito ako su susjedna polja kukuruza jače stradala od visokih ljetnih temperatura i nedostatka vode.

Za mogući zaštitu plodova jabuke (samo sorte čija berba započinje tek sredinom i/ili u drugoj polovici rujna o.g.) moguće je koristiti insekticid Affirm WG (Karenca = 7 dana). Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis