Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 07.08.2013.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 19 dana, tijekom kojih smo zabilježili uglavnom vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje. U zadnjoj dekadi mjeseca srpnja i prvom tjednu mjeseca kolovoza nismo zabilježili značajnije oborine na području Međimurske županije. Od početka mjeseca srpnja traje berba ljetnih sorata jabuka i krušaka, uglavnom u manjim mješovitim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice, a berba jedne od dominantnih sorata jabuka u plantažnim nasadima moguće će početi početkom ili sredinom zadnje dekade mjeseca kolovoza (sorta gala).

U vrlo vrućem i suhom proteklom meteorološkom razdoblju nismo bilježili uvjete za pojavu najvažnijih bolesti jabuka koje za svoj razvoj zahtijevaju kišu i/ili zadržavanje vlage u krošnji stabala (npr. krastavost – Venturia, smeđa trulež – Monilinia, gorka trulež – Colletotrichum). Ali, sparno i vruće razdoblje pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera) na osjetljivim sortama jabuke (idared, jonagold), a u takvim smo uvjetima bilježili množenje štetnih organizama životinjskog podrijetla: uglavnom kukaca i grinja. Tako je u zadnjoj dekadi mjeseca srpnja o.g. zabilježen vrlo jaki let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i breskvina savijača (Cydia molesta) na praćenim lokalitetima i središnjem i zapadnom dijelu Županije. U prvom tjednu kolovoza o.g. je započeo let treće generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), a od vrsta iz skupine savijača kožice plodova zabilježena je manja brojnost leptira roda Pandemis. Zbog izražene topline i vlažnosti zraka u proteklom je razdoblju bila izražena na vršnom lišću osjetljivih sorata (npr. braeburn, elstar) pojava mušice šiškarica lišća jabuke (Dasyneura mali), ali štete su izražene samo u rasadnicima i/ili u mladim nasadima.

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških i fizioloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu sa kraćim karencama (do 14 dana) dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan (Lino, Rely) EC (2x, K= 21 dan), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), a od 2012. sezone još Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Vrlo su pogodni uvjeti i za naknadno umnažanje i ostalih najčešćih fizioloških štetnika jabuke i kruške, npr. crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), običnog crvenog pauka (Tetranychus urticae), hrđaste grinje (Aculus schlechtendali), kruškine buhe (Psylla pyri), krvave uši jabuke (Eriosoma lanigerum) i dr., ali je njihovo suzbijanje u plantažnim nasadima tijekom kolovoza vrlo ograničeno dopuštenim akaricidima i insekticidima, odnosno propisanim karencama! Svakako o karenci sredstva za zaštitu bilja naročito voditi računan na sortama gala i elstar, čiji početak berbe moguće očekujemo u drugoj polovici i/ili krajem kolovoza o.g.!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja.

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, jonagold, jonagored, zlatni i crveni delišes, braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor u narednom razdoblju dolaze fungicidi s propisanom karencom do 21 dan: Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan), Nativo WG (K=14 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*).

*kod pripravka Bellis DF razlikujemo karencu kod jabuke za svježu potrošnju (tada je duža i iznosi 14 dana) i karencu namijenjenu jabukama iz nasada izravno u hladnjače (tada je kraća i iznosi 7 dana)!

Zbog visokih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima. Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis