Obavijest ratarima! 26.07.2013.

Budući da je žetva u tijeku podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom  navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata: Cidokor,, Herkules super, Total 480 SL, Dominantor, Clinic, Ouragan sistem 4, Oxsalis, Boom Effect, Roundup Biactive i sl.

Strnište nakon žetve treba pokositi, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu15-40 cm. Nakon tretiranja ne obrađivati površinu 21 dan.

Obavezno prije primjene sredstva pročitajte priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za    zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis