Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke! 23.07.2013.

Od protekle preporuke za zaštitu intenzivnih nasada jabuke i kruške proteklo je 14 dana. U ovom momentu meteorolozi najavljuju vrlo visoke temperature zraka te period bez oborina što ne pogoduje infekcijama s fuzikladijem. No svakako upućujemo na redovito praćenje meteorološke prognoze vremena te pred najavljene oborine obaviti zaštitu jabuka osobito kasnih sorti koje će se skladištiti. Za suzbijanje fuzikladija preporučamo: Polyram DF( karenca 28 dana), Dithan M- 45, Dithan DG Neotec( karenca 21 dan), Captan 80 WG, Stoper , Merpan 80 WDG(karenca 21 dan) , Zato 50 WG, Zato Plus WG (karenca 21 dana), Stroby DF ( karenca 35dana) Bellis DF (7 dana za jabuke koje nakon berbe idu odmah na uskladištenje; 14 dana za jabuke koje idu odmah na tržište (u prodaju).

U nasadima u kojima je pepelnica i dalje jače prisutna koristiti pripravke na osnovi sumpora koji se smiju koristiti nsjviše 4x tijekom vegetacije. Preparati Zato 50 WG, Zato Plus WG, Nativo 75, Bellis DF   suzbijaju obje bolesti.

U nasadim u kojima je berba ljetnih sorti jabuka i krušaka ne preporuča se primjena kemijskih pripravaka za zaštitu bilja!

Upozoravamo i na strogo poštivanje karenci na sortama koje će biti brane od sredine mjeseca kolovoza!

Ulovi jabučnog savijača(Cydia pomonella) u feromonskim lovkama konstantni su stoga u nasadima u kojima je od zadnje uporabe insekticida prošlo 14 i više dana  protiv savijača koristiti jedan od insektiida:

Reldan 40 EC, Lino, Rely 40( karenca 21 dan) Coragen SC( karenca 14 dana), ili Pyrinex 250 ME ( karenca 28 dana). 

Klimatski uvjeti pogoduju razvoju crvenog voćnog pauka (Panonichus ulmi) i hrđaste grinje jabuke te je potrebno redovito pratiti njihovu populaciju i prema potrebi primijeniti neki od dozvoljenih akaricida. Demitan SC(karenca 35 dana), Zoom 11 SC(karenca 28 dana), Ortus SC (karenca 35 dana), Vertimec EC,  Kraft EC(karenca 28 dana).

Obzirom na iznimno visoke dnevne temperature zraka tretiranja obaviti u večernjim satima!

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

 
 

Pripremi za ispis