Obavijest vinogradarima 15.07.2013.

Vinogradare upozoravamo da je opasnost od pojave pepelnice na bobicama grožđa još velika, stoga redovito kontrolirati zdravstveno stanje loze, a veću pozornost usmjeriti na zonu grožđa.

Za suzbijanje pepelnice preporučujemo Crystal KS, Postalon 90 SC, Talendo EC, Domark 40 ME, Vivando SC, Mystic EC, Stroby DF i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Za učinkovito suzbijanje pepelnice važna je kvalitetna aplikacija uz veći utrošak vode. U slučaju jače pojave pepelnice u nasadu tretiranje ponoviti za 5-7 dana u zoni grožđa.

Za suzbijanje plamenjače moguća je primjena pripravaka: Quadris SC, Cabrio Top DF, Eclair WG, Antracol combi WP 76, Aviso DF, Curzate F, Curzate B, Delan SC750, Delan 700 WDG Daconil 720 SC, Polyram DF, Antracol WP 70, Chromoneb S-70, Captan 50, Merpan 50 WP, Dithane M-45, Pinozeb, Dithane DG Neotec, Star 80 WP ili Mankozeb, Folpan 80 WDG.

Pripravci Quadris SC, Cabrio Top DF, Eclair WG suzbijaju pepelnicu i plamenjaču istovremeno.

Podsjećamo da pripravke iste skupine ne koristiti više od dva puta godišnje.

Zaštitu obaviti u ranim jutarnjim satima ili pred večer izbjegavajući najtopliji dio dana!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl. ing. agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis