OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA PLODOVITOG POVRĆA U PLASTENICIMA I OTVORENIM POLJIMA 12.07.2013.

Posljednja uputa proizvođačima plodovitog povrća u plastenicima i otvorenim poljima upućena je prije mjesec dana. U tom razdoblju traje dozrijevanje i berba prvo salatnih krastavaca a naknadno rajčice i paprike u zaštićenim prostorima. Ovih dana započinje i dozrijevanje prvih plodova rajčice i paprike pri uzgoju na otvorenom. Berba krastavaca kornišona na otvorenim gredicama traje od početka mjeseca srpnja.

U proteklom je razdoblju dominiralo vrlo vruće razdoblje u danima 16.-22. lipnja o.g., a naknadno 23. i 24. lipnja, te 6./7. srpnja i jučerašnjeg dana oborine na području cijele Županije. Dominira toplo i vrlo sparno razdoblje s povremenim oborinama koje pogoduju mogućem razvoju biljnih bolesti.

Pri uzgoju poluvisokih i visokih hibrida rajčice bilježimo optimalne uvjete za mogući razvoj crne ili koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), pepelnice (Leveillula), te baršunaste (Fulvia) i sive plijesni (Botrytis). Pri uzgoju paprike u plastenicima optimalni su uvjeti razvoja sive plijesni (Botrytis), bijele truleži (Sclerotinia) i pepelnice (Leveillula). Jači i česti pljuskovi na otvorenom tijekom srpnja mogu uzrokovati moguću "antraknozu" plodova paprike (Colletotrichum). Pri uzgoju krastavaca kornišona na otvorenom od sredine srpnja bilježimo vrlo povoljne uvjete za razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), a pri uzgoju salatnih krastavaca u plastenicima veća je opasnost od pojave pepelnice (Erysiphe, Sphaerotheca). Kako traje sukcesivno berba plodovitog povrća primjena sredstva za zaštitu bilja je vrlo ograničena, te isključivo u mogućim mjerama kemijske zaštite tijekom mjeseca srpnja birati isključivo sredstva koja imaju karencu do 7 dana. Sredstva za zaštitu bilja birati prema djelotvornosti na različite skupine neželjenih organizama. Primjenu fungicida u pravilu provoditi tek nakon prve pojave i prepoznavanja znakova bolesti. Mjere zaštite provoditi nakon berbe plodova uz pridržavanje propisanih uvjeta primjene i karence.

Tablica 1. Mogući izbor fungicida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Phytophthora
Alternaria
Botrytis
Fulvia

Equation PRO

+
+
7

Daconil 720 SC

+
+
-/+
-/+
7

Signum DF*

+
+
+/-
3

Quadris* ili Ortiva*

+
+
3

Revus SC

+
14

Ranman SC

+
4

Domark ME*

-/+
+
4

Teldor 500 SC

+
4

Melody Duo WP

+
14

*pripravci učinkoviti i na pepelnicu rajčice (Leveillula)!

Pri suzbijanju bolesti velikih ili salatnih krastavaca, naročito plamenjače (Pseudoperonospora) i pepelnice (Erysiphe), prednost dajemo višekratnoj preventivnoj primjeni fungicida Quadris ili Ortiva SC (0,1 %) (K = 3 dana). Na otvorenom malim krastavcima (kornišonima) više prijeti brzi razvoj plamenjače (Pseudoperonospora), pa je u zaštiti moguće koristiti npr. Aliette Flash WG (Avi, Topic WP) (0,3 %) (K = 4dana) ili  Revus SC (0,06 %) (K = 7 dana) ili Ranman (0,02 %) (K = 3 dana) ili Previcur Energy SL (0,2 %) (K = 3 dana) i sl.

U usjevima paprike moguće je primijeniti fungicide Signum DF (pepelnica, plijesan, pjegavosti) (0,1-0,15 %) (K = 7 dana), Previcur Energy SL (0,25 %) (plamenjača ili gangrena korijenova vrata) (K = slatka paprika 3 dana) i/ili Stroby DF (0,02 %) (pepelnica, pjegavosti) (K = 3 dana) i sl.

Pratiti populaciju štetnika rajčice i paprike pomoću žutih i plavih ljepljivih ploča i pregledima biljaka, a ako je potrebno preporučujemo primjenu insekticida navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Mogući izbor insekticida za zaštitu rajčice:

Pripravak

Djelotvornost na bolesti

Karenca u danima

Lisne uši
Štitasti moljci
Gusjenice
Grinje

Avaunt SC

+
3

Actara WG

+
+
3

Runner SC

+
1

Laser KS*

+
3

Affirm WG

+
3

Vertimec EC*

+
7

Kraft EC*

+
7

Teppeki WG

+
+
3

*pripravci djelotvorni na kalifornijskog tripsa (paprika, krastavac veliki)

Papriku u plastenicima redovito pregledavati na populaciju kalifornijskog tripsa! Tek kad se pojavi njihova početna populacija u cvjetovima moguće je za njihovo suzbijanje koristiti pripravke Laser KS (0,06 %) ili Vertimec EC (0,1 %) ili Kraft EC (0,1 %), uz propisanu karencu 7 dana.

Moguća pojava stakleničke grinje (Tetranychus urticae) koja napada krastavce i rajčicu uvjetovana je visokim temperaturama i niskom relativnom vlagom zraka, a meteorološki uvjeti zabilježeni proteklih dana ne odgovaraju brzom razvoju ovih nametnika!

Zbog većeg broja štetnih organizama redovito pratiti zdravstveno stanje u zaštićenim prostorima.

Također, plodovito je povrće u plastenicima osjetljivo na vršnu trulež zbog nedostatka kalcija i neravnomjerne opskrbe vlagom, a posebice rajčicu i papriku preporučujemo redovito folijarno prihranjivati kalcijevim vodo-topivim hranjivima. Ista mjera dovoljno učinkovit učinak ima samo ako se tretiraju mladi i tek zametnuti plodovi.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis