Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle! 11.07.2013.

U zadnjoj dekadi mjeseca lipnja i prvoj dekadi mjeseca srpnja na svim mjernim lokalitetima Međimurske županije je palo oborina u količinama od 50 do 95 mm. Posljednjih tjedan dana dominiraju vrlo vrući i sparni dani s najvišim dnevnim temperaturama zraka u rasponu od 28° do 30° uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka od 75 % do 80 %!

Meteorolozi u naredna 4-5 dana najavljuju mogućnosti manjih dnevnih oborina, uz raspon najviših dnevnih temperatura od 24° do 26°C.

Usjevi šećerne repe se na plodnijim tlima donjeg dijela Međimurja uglavnom nalaze u dobroj kondiciji, a spomenute količine oborina u zadnjih su 15-tak dana značajno popravili stanje usjeva u središnjem dijelu Županije nakon vrlo visokih temperatura zabilježenih u danima od 16.-22. lipnja o.g.! Na nekim je poljima još uvijek potrebno obaviti mehaničko uništavanje korovnih biljaka, tzv. solitera, a naročito alergene ambrozije (Ambrosia elatior) i agresivnog europskog mračnjaka (Abutilon teophrasti).

U prvoj dekadi mjeseca srpnja zbog izražene vlage, a naknadno visokih temperatura već smo zabilježili primarne uvjete za prvu pojavu i razvoj bolesti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Ova se bolest već od početka srpnja jače razvija na usjevima stočne repe i cikle u središnjem dijelu Županije uz rijeku Dravu i Muru! Pjegavost i palež lišća repe se prvo pojavi na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se provodi tek nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, pa proizvođačima u narednom razdoblju preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno sredinom ili početkom zadnje dekade mjeseca srpnja o.g. obaviti prvu usmjerenu zaštitu.

Naredni najavljeni topliji dani uz moguće povremene pljuskove, jutarnje rose i povišenu vlagu zraka naročito pogoduju naknadnom ili epidemijskom razvoju lisne pjegavosti.

Zbog razvoja rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine benzimidazola, pri odabiru pripravaka za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe prednost dajemo pripravcima: Amistar Extra, Duett SC ili Respect, Duett Ultra, Opera, Opus Team, Impact ili Superpact ili Takt SC, Eminent EW, Sphere EC ili Sphere SC, Indar 5 EW, Rias 300 EC i Artea ili Artea Plus EC. Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

Usjeve cikle u pravilu ne tretiramo protiv ove bolesti. Moguće je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati pripravkom Quadris SC u količini do 1,0 lit./ha (karenca 35 dana) ili Dithane DG Neotec u količini do 2,1 kg/ha (karenca 30 dana).

Također je potrebna folijarna prihrana usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis