Obavijest uzgajivačima krizantema! 02.07.2013.

Sredinom zadnje dekade mjeseca lipnja ili početkom srpnja započinje uzgoj krizantema na tradicionalan način, odnosno sadnja presadnica tzv. "šmitovka" na otvorene gredice, koje se naknado pokrivaju plastičnim tunelima.

Prema iskustvima iz ranijih proizvodnih sezona proizvođače krizantema pri uzgoju na otvorenim gredicama i zaštićenim prostorima upozoravamo na moguće pojave razvoja gljivičnih uzročnika bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike. Ovisno o sadržaju organske tvari u zemljištu, plodoredu i potencijalu bolesti, u vrijeme ukorjenjivanja i naglašenog početnog rasta krizantema moguć je razvoj patoloških uzročnika venuća, odnosno truleži korijena i prizemnog dijela stabljike krizantema.

 

Tablica 1. Fungicidi sa službenim dopuštenjem u ukrasnom bilju, cvijeću i krizantemi u našoj zemlji (uz obavezno vođenje evidencijske liste primjene sredstva za zaštitu bilja):

Djelatna tvar

Pripravak
Učinkovitost
 
sumpor

Thiovit Jet, Kumulus, Kalinosul, Chromosul, Kossan, Sulfolac, Kvašljivi sumpor, Cosavet DF, Sumpor Micro 80 WP, Sumpor močivi Tiosam 80, Mikro Sumpor SC-80, Tekući sumpor 85 SC

 
pepelnica
azoksistrobin
Quadris SC, Ortiva SC

pepelnica, hrđa

klortalonil
Daconil 720 SC
plijesan

metalaksil-M & mankozeb

Ridomil Gold MZ

plamenjača, hrđa

metalaksil-M
Fonganil Gold SL

trulež korijena, polijeganje rasada

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

siva plijesan

fenheksamid
Teldor 500 SC

siva plijesan

kaptan
Captan, Merpan, Stoper
pjegavost
folpet
Folpan, Folpet
pjegavost

dimetomorf & folpet

Acrobat MZ

plamenjača, pjegavost

 
mankozeb

Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Crittox, Caiman WP, Mankonor, Cadillak, Mankokal

 

hrđa, pjegavost

 

Za zaštitu krizantema protiv propadanja mladih biljčica moguće je preventivno i povremeno svakih 12-15 dana zalijevati gredice otopinom fungicida navedenih u Tablici 1. (metalaksil-M + mankozeb i/ili kaptan). Ova mjera zaštite se obavezno provodi prvih 40-tak dana nakon sadnje, naročito ako se krizanteme često uzgajaju na istoj površini a nije obavljena kemijska sterilizacija zemljišta. Među bolestima nadzemnih organa krizantema tijekom srpnja se obično prvo pojavljuju simptomi smeđe (Septoria) i crne ili koncentrične (Alternaria) pjegavosti lišća, odnosno vrste kojima odgovaraju visoke temperature i povišena vlažnost zraka. Stoga već prvim zaštitama pri prskanju mladih biljčica prednost dajemo površinskim pripravcima navedenih u Tablici 1. (mankozeb, folpet, kaptan, klortalonil).

Od štetnih organizama životinjskog podrijetla, početkom i tijekom srpnja obično bilježimo jaču pojavu poljske zelene stjenice (Lygus), a zbog nešto niže vlažnosti zraka u prvoj je polovici srpnja zabilježena i početna opasnost od moguće ranije pojave stakleničke ili koprivine grinje (Tetranychus). Za suzbijanje lisnih uši (Aphidae) i štetnih stjenica preporučujemo koristiti insekticide navedene u Tablici 2. (npr. imidakloprid, tiametoksam), koji preventivno također suzbijaju i kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis). Protiv štetnih je grinja učinkovit abamektin.

Tablica 2. Insekticidi i akaricidi dopušteni za primjenu u ukrasnom bilju i krizantemi u Republici Hrvatskoj (uz obavezno vođenje evidencijskih listi primjene sredstva za zaštitu bilja):

Djelatna tvar

Pripravak
Učinkovitost
pirimikarb
Pirimor WG

lisne uši

alfacipermetrin
Fastac, Direct SC

štetne gusjenice, lisne uši

pimetrozin
Chess WG

lisne uši, štitasti moljci

tiametoksam
Actara WG

lisne uši

tiakloprid
Calypso 480 SC

lisne uši

lufenuron
Match 050 EC

tripsi, gusjenice

metoksifenzoid
Runner SC

štetne gusjenice

abamektin
Vertimec, Kraft EC

crveni voćni pauk, kalifornijski trips

tau-fluvalinat
Mavrick 2F

lisne uši

imidakloprid
Confidor, Boxer, Rapid, Magnum, Dali, Congo

lisne uši

 

Ako se pri uzgoju krizantema na otvorenim gredicama tijekom početnog rasta i razvoja umjesto sustava kap na kap koristi metoda navodnjavanja "kišenjem", odnosno ako krajem srpnja – početkom kolovoza zabilježimo učestalije kiše tada već sredinom kolovoza možemo uočiti štete od lisne nematode krizantema (Aphelenchoides ritzema-bosi). Ova se nematoda ranije vrlo uspješno suzbijala prskanjem i zalijevanjem neki sistemnih organo-fosfornih pripravaka (npr. metil-demetona), ali zadnjih godina postaje sve veći problem pri uzgoju krizanteme na otvorenim gredicama u vlažnim sezonama tijekom početnog rasta krizantema.

VAŽNO: Zbog većeg je broja štetnih organizama moguće u priručni laboratorij poljoprivredne savjetodavne službe u Čakovcu dostavljati biljne uzorke na prepoznavanje neželjenih posljedica i dobivanje učinkovitijih preporuka za njihovo suzbijanje.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis