Obavijest voćarima! 14.06.2013.

U proteklom periodu na našem području je bilo promjenjivo vrijeme . U nasadima jabuka treba se nastaviti sa zaštitom protiv bolesti – krastavosti jabuka (fuzikladija). Pripravci koji se mogu koristiti su preventivnog djelovanja : Mankozeb , Captan, Merpan, Delan 500, Delan 700 i dr. vodeći računa o primjeni pripravaka koji su manje puta korišteni. U zaštiti od pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora.

 Nasade pregledati na prisutnost lisnih uši i crvenog pauka i po potrebi tretirati.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Voditi računa o preporučenim dozama, koncentracijama, vremenu primjene i miješanju pripravaka.

Obavezno voditi evidenciju o upotrebljenjim sredstvima.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis