Obavijest vinogradarima 14.06.2013.

Ministar poljoprivrede donio je početkom ove godine Naredbu o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO. Zlatna žutica vinove loze jedna je od fitoplazmoza vinove loze.

Što su fitoplazmoze i fitoplazme?

Fitoplazmoze vinove loze su bolesti uzrokovane fitoplazmama – mikroorganizmima koji naseljavaju provodne snopove biljke. Simptomi bolesti se javljaju u vrijeme cvatnje, ali postaju jasno vidljivi tek krajem lipnja, u srpnju i kolovozu. Suha i topla ljeta jače pogoduju štetnosti fitoplazmoza, pa se u takvim godinama prve promjene na trsevima mogu uočiti već početkom ljeta.

Budući su fitoplazme smještene u žilnom staničju, promjene se mogu vidjeti na svim organima loze (lišće, mladice, grožđe, čokot). Simptomi bolesti ovise od osjetljivosti sorte, fiziološkom stanju (npr. ishranjenost, šok od nedostatka vode) i klimatskim uvjetima. Rubovi lišća se uvijaju prema dolje, pa list dobiva trokutasti izgled. Kod bijelih sorata je javlja promjena boje lišća prema svijetlo zelenim i zlatno-žutim nijansama, a kod tamnih sorata poprimaju crvenkastu boju. Oboljelo lišće dozrijeva ranije, a otpada kasnije u odnosu na zdravo. Pred berbu inficirani trs bijelih sorata poprimi izgled zlatno-žute boje. Prilikom stiskanja u šaci inficirano lišće se lomi. Dozrijevanje mladica je vrlo slabo i nepravilno, a najčešće ostaju potpuno zeljaste do kraja vegetacije, pa tijekom hladne zime izmrznu.

Ako se znakovi zaraze fitoplazmom pojavljuju već prije cvatnje, tada se cvati potpuno posuše i izvjesno vrijeme tako posušene ostaju na trsu (slično ranoj peronospori). Kada se simptomi zaraze pojavljuju nakon cvatnje, tada grozdovi postupno venu uz vidljivo sušenje peteljčica (također slično peronospori peteljkovine ili nedostatku magnezija).

Stupanj zaraženosti trsova može biti vrlo različit. Nekad su oboljele samo pojedinačne mladice, ponekad veći dio ili polovica trsa (tada uglavnom sve mladice na lucnju), a vrlo su često biljke inficirane u potpunosti. Nakon 2-3 godine većina takvih trseva ugiba.

Fitoplazme se sa zaraženih biljaka prenose (cikadama), a bolest se širi i zaraženim sadnim materijalaom. Posljednjih su se godina fitoplazmoze dosta proširile te je danas u nekim vinogradima zaraženo i više od 50% trsova.

Sve sorte vinove loze mogu biti zaražene, a Rajnski rizling, Graševina i Silvanac pokazale su naročito veliku osjetljivost na zarazu zlatnom žuticom vinove loze s obzirom na brojnost zaraženih trsova i intenzitet pojave simptoma.

Direktnih mjera suzbijanja fitoplazmi nema, pa se koriste samo indirektne mjere: sadnja zdravog sadnog materijala, suzbijanje vektora bolesti, suzbijanje korova koji mogu biti izvor zaraze, suzbijanje ostalih domaćina fitoplazmi u blizini vinograda (npr. divlja loza, pavitina).

Postoji nekoliko vrsta različitih fitoplazmi koje uzrokuju poremećaje vinove loze. U Hrvatskoj su prvo potvrđene Bois noir (stolbur ili crno drvo) i Aster yellows, a u posljednje 2-3 godine u pojedinim vinogorjima potvrđena je fitoplazma Flavescence doree.  

Što je važno znati o tim različitim vrstama fitoplazmami? 

Fitoplazme se sa zaraženih biljaka prenose vektorima, u ovom slučaju – cikadama. Fitoplazmu koja uzrokuje Bois noir (stolbur) prenosi cikada Hyalestes obsoletus. Ona je prisutna na korovima među kojima postoje brojni domaćini fitoplazme uzročnika stolbura (npr. slak i kopriva). To znači da fitoplazmu prenosi sa zaraženih korova na vinovu lozu. Širenje ove fitoplazme možete usporiti vađenjem i uništavanjem zaraženih čokota i pravovremenim i redovitim suzbijanjem korova u vinogradu. Napominjem da se na taj način usporava širenje, a ne suzbija fitoplazma.

Fitoplazmu Flavescence doree prenosi druga vrsta cikada – Scaphoideus titanus ili američki cvrčak. Ova cikada živi na lozi i prenosi fitoplazmu sa zaražene loze na nezaraženu. Kako je u Križevcima 2010. potvrđena pojava fitoplazme Flavescens doree, a u 2011. je prvi puta potvrđena i zaraženost američkog cvrčaka, na tom je području potrebno provoditi usmjerene mjere suzbijanja američkog cvrčka, a vinogradare na to obvezuje i Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 7/13).U skladu s navedenom Naredbom prvo suzbijanje američkog cvrčka provodi se nakon cvatnje vinove loze (sredinom lipnja), dva do tri tjedna kasnije provodi se drugo tretiranje. Prema potrebi, a na osnovi ulova cikada na žutoj ljepljivoj ploči,  treće tretiranje se provodi krajem srpnja. Za tu namjenu su u Hrvatskoj registrirani insekticidi Actara 25 WG, Sumialfa 5 FL, Nurelle D i Chromorel-D.

Vinogradari u nezraženom području dužni su redovito pregledavati svoje vinograde, a u slučaju pojave simptoma koji upućuju na moguću zarazu fitoplazmom obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora koji će uzeti službeni uzorak i poslati ga na laboratorijsku analizu. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis