Obavijest proizvođačima krumpira 11.06.2013.

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava ličinki krumpirove zlatice.

Upozoravamo proizvođače koji nisu tretirali gomolje pri sadnji sredstvima na bazi imidakloprida da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) najbolje djeluju insekticidi – regulatori razvoja kukaca: Match 050 EC, Nomolt. Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 30 – 50 % ličinki izašlo iz jaja, su: Confidor 200 SL, Boxer 200 SL, Rapid, Magnum 200 SL, Actara 25, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Acelan 20 SP, Proteus OD, Regent WG, Reactiv WG, Alverde, Laser, Coragen 20 SC i dr.

Kemijska zaštita je opravdana ako je na svakom šestom busu prisutno 10 – 15 ličinki. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Usjevi krumpira koji su u fazi zatvaranja redova potrebno je zaštititi protiv plamenjače krumpira i koncentrične pjegavosti lista krumpira.

Na površinama na kojima se iz godine na godinu za redom uzgaja krumpir povećana je opasnost od pojave navedenih bolesti.

Za zaštitu krumpira može se koristiti jedan od slijedećih fungicida: Antracol WG 70, Chromoneb S-70, Župineb S-70, Antracol combi WP 76, Bakreni antracol WP 63, Daconil 720 SC, Electis WG, Melody Duo WP i dr.

Napominjemo da obavezno prije primjene sredstva pročitate priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Poljoprivrednici koji proizvode krumpir prema pravilima integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati uputa koje propisuju Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Dozvoljena sredstva provjeriti na stranicama Ministarstva poljoprivrede uz pomoć Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis