Obavijest voćarima 07.05.2013.

Na opažačkim mjestima u nasadima jabuka zabilježen je kritičan lov jabučnog savijača (Cydia pomonella).

Stoga voćarima preporučujemo obvezatno provođenje zaštitnih mjera protiv ovog ekonomski najznačajnijeg štetnika.

Najbolje je rabiti jedan od pripravaka:

Match 050 EC ili Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Provedbom zaštitnih mjera nužno voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih sredstava, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

 

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
e-mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis