Održana predavanja za proizvođače u integriranoj proizvodnji

Prema Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN 137/12) svi proizvođači upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji dužni su odslušati predavanja u trajanju od 5 sati iz područja poljoprivredne djelatnosti kojom se bave. Na području Osječko-baranjske županije integriranom proizvodnjom bavi se 126 proizvođača na ukupnoj površini od 29.616,36 ha od čega je ratarska proizvodnja na 27.978,69ha, povrtlarska proizvodnja na 27,41ha, voćarska proizvodnja na 684,09 ha i vinogradarska proizvodnja na 926,16ha.

Tijekom predavanja poljoprivrednici su upoznati s legislativom koja se odnosi na integriranu proizvodnju, Pravilnikom o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, te obvezi stručnog i inspekcijskog nadzora i vođenja evidencija. Zatim s Tehnološkim uputama za svaku granu poljoprivredne proizvodnje, o obradi tla, gnojidbi, sorti, lokaciji, plodoredu, rezidbi, uporabi mehanizacije, berbi i skladištenju te o integriranoj zaštiti u ratarstvu, povrtlarstvu, proizvodnji voća i vinogradarstvu. Nakon izlaganja koje su održali Juraj Klarić, dipl. ing. agr., Katica Maras, dipl. ing. agr., mr. sc. Ivica Lovrinčević i Snježana Numanović, dipl. ing. agr. kroz raspravu i postavljena pitanja prokomentirana je problematika plodoreda, bilanciranja hraniva. Poljoprivrednici su upućeni na korištenje internetske tražilice sredstava za zaštitu bilja registriranih za uporabu u RH (FIS – Fitosanitarni informacijski sustav) koja se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

Katica Maras, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis