Obavijest voćarima 07.03.2013.

Koštičave voćne vrste, napose breskvu i nektarinu (bolest kovrčavost lista), valja u stadiju napučenog pupa preventivno zaštititi protiv mogućih zaraza bakterijskih i gljivičnih uzročnika bolesti.

Najbolje je rabiti jedan od bakrenih pripravaka: Nordox ili Cuprablau ili Neoram ili Bordoška juha.

Voćnjake u kojima su problem štitaste i lisne uši, te crveni voćni pauk najbolje je tretirati s pripravkom Crveno ulje ili Plavo ulje ili Modro ulje.

Provedbom  zaštitnih mjera nužno voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih sredstava, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

 

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E–mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis