Predstavljanje Zajedničke poljoprivredne politike EU i europskih inicijativa za razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini

Projekt koji provodi udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa LAG-om Gorski kotar jedan je od prvih koji je za cilj imao upoznati zainteresiranu javnost o inicijativama razvoja ruralnog prostora u Hrvatskoj i EU, te Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU i pripremama Republike Hrvatske za pristupanje Uniji u području poljoprivrede. Iako je koncept LEADER-a i osnivanje Lokalnih akcijskih grupa u Bosni i Hercegovini potpuna novina, zamijećeno je da veći interes pokazuju tek predstavnici lokalnih samouprava. Prisutne je posebno zanimalo, prilagođavanje poljoprivrednog sektora Hrvatske Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU što je prezentirano od strane PSS-a kroz iskustva hrvatskih poljoprivrednika u liberalizaciji tržišta, primjere s terena o tome kako se mali poljoprivrednici nose sa novinama koje Hrvatskoj nosi Europa, te proces uspostave IAKS sustava na području Hrvatske, a na kraju su ponuđeni i odgovori na brojna pitanja prisutnih. Ono što se moglo primijetiti kod prisutnih na predavanjima je prilična zabrinutost ulaskom Hrvatske u EU u smislu gubitka tržišta određenih poljoprivrednih proizvoda za proizvođače sa područja BIH, nezadovoljstvo načinom na koji je BIH ustrojena kao država u administrativnom smislu, te činjenica da pored mnogobrojnih institucija na svim nivoima samouprave u Bosni i Hercegovini ne postoji poljoprivredna savjetodavna služba. Posljedice su nepoznavanje osnovnih pojmova, primjerice nerazlikovanje pojma poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji se najčešće poistovjećuju.

Predstavnici lokalnih vlasti, u razgovorima su istakli da su zainteresirani za sredstva iz fondova Europske Unije i ostalih donatora koji su u popriličnom broju zastupljeni na tlu Bosne i Hercegovine. Pojedine općine su dobro ustrojene i organizirane u pružanju osnovnih usluga iz svoje nadležnosti i usko surađuju sa organizacijama civilnog društva koje aktivno popunjavaju praznine u društvu na koje država ne odgovara u potpunosti ili najčešće nikako. Održani skupovi su bili dobro posjećeni, u prosjeku 50 prisutnih, koji su se nakon predavanja aktivno uključili u diskusiju.

Iz navedenog se da zaključiti da je suradnja između organizacija civilnog društva Hrvatske i BIH, kao i djelatnika Poljoprivredne savjetodavne službe itekako moguća i potrebna. Jedni drugima možemo biti prilika za tješnju suradnju u korištenju EU fondova, ostaje samo da se održi komunikacija i pokušaju definirati modeli buduće suradnje.

Izvješća o održanim edukacijama objavljena su i na portalima Bosne i Hercegovine, Teslić danas i Tuzlanski info portal.

 

Petar Mamula, dipl. ing. agr.
stručni savjetnik

Pripremi za ispis