U Vukovarsko-srijemskoj županiji predstavljen projekt – Podrška poljoprivredno-okolišnim mjerama

Projekt koordinira Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH. U Radnoj grupi projekta sudjeluju i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Poljoprivredne savjetodavne službe, te Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Projekt provodi nizozemsko-austrijsko-hrvatski konzorcij, predvođen AVALON Foundation iz Nizozemske. Cilj projekta je pružiti pomoć RH u osmišljavanju, uspostavljanju i nadzoru nad provođenjem poljoprivredno-okolišnih mjera i plaćanja, kojima se štiti biološka raznolikost na poljoprivredom zemljištu. Poljoprivredno-okolišni programi (mjere) jedina su obvezatna sastavnica Programa za ruralni razvitak Zajedničke poljoprivredne politike EU-a. U svijetlu skorog pridruženja EU-u, i Republika Hrvatska radi na izradi vlastitih poljoprivredno-okolišnih programa te uspostavljanju sustava njihove provedbe, nadzora i plaćanja.

Kako će od 2014. i hrvatski poljoprivrednici imati pravo na dodatne poticaje za provođenje mjera zaštite prirode: poticaje iz poljoprivredno-okolišnog programa te poticaje za gospodarenje u NATURA 2000 ekološkoj mreži, u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima, a u organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije održan je sastanak na temu projekta “Podrška poljoprivredno-okolišnim mjerama”.

Sastanku su prisustvovali zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge s djelokrugom ekologije i zaštite prirode, djelatnici Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te Poljoprivredne savjetodavne službe. 

Do 2014. godine će biti obavljeno niz rasprava i provedene ankete kako bi se na što bolji način proveo projekt te iskoristila sredstva, rekao je u obraćanju prisutnima voditelj projekta dr. sc. Darko Znaora.

Dosadašnja iskustva naše županije spomenutim projektom su izvrsna, budući da su ostvarene donacije poljoprivrednim gospodarstvima i provedene aktivnosti korisne za javni sektor i ukupan seoski prostor.

 

Marijan Gelo, dr. vet. med.
poljoprivredni savjetnik

Pripremi za ispis